Resurssienhallinta

Resurssienhallinnassa voit suunnitella projektien resursoinnin. Voit grafiikan avulla nähdä, miten resurssit on allokoitu eri projektien kesken resurssien käytön optimoimiseksi.

Saat tiedon siitä, kuinka paljon aikaa ja eri resursseja projekteihin on varattu, paljonko projektipäällikkö on budjetoinut tehtäviin ja mitä on suunniteltu tehtäväksi.

Voit helposti nähdä resurssit projekteittain tai projektit resursseittain sekä hyödyntää värejä havainnollistamaan resurssien matalaa tai korkeaa käyttöastetta eri ajanjaksoilla. Moduuli sisältää myös graafisen analyysityökalun.

Projektia suunniteltaessa ei tiedetä välttämättä kuka työskentelee missäkin tehtävässä vaan enemminkin minkä tyyppinen resurssi siinä työskentelee. Silloin voidaan luoda resurssi, jonka nimi on esimerkiksi ”Laatutarkastaja” osoittamaan, että projekti tarvitsee tietyn tuntimäärän laatutarkastusta. Yleisnäkymässä on mahdollista hakea resursseja, jotka kuuluvat tiettyyn kategoriaan tai rooliin, esim. ketkä henkilöstöstä pystyvät työskentelemään laatutarkastajana ja eivät ole varattuina juuri silloin kun laatutarkastusta tarvitaan.

Voit myös nähdä resurssien käyttöasteen sisäänrakennetulla raportointi- ja analyysityökalulla.

Esimerkkejä toiminnoista:

– Projektit resursseittain ja resurssit projekteittain
– Varattu aika per resurssi ja projekti
– Budjetoitu ja arvioitu aika per resurssi ja projekti/tehtävä
– Jäljellä oleva aika per resurssi ja projekti
– Filtterit valinnaisiin resurssi- ja projektikategorioihin
– Käyttöasteen filtteröinti
– Graafinen yleiskatsaus käyttöasteeseen projekteittain ja yhteensä
– Vienti Exceliin
– Alustava varaaminen ja resurssipyyntöjen hyväksyntä mukaan lukien hyväksyntäloki

Video

Katso viedo resurssienhallinnasta Webforumissa.

Tilaa demo

Puhelimen ja Internetin avulla saat henkilökohtaisen esittelyn ja voit esittää kysymyksiäsi asiantuntijoillemme

Webforum Finland, Tietäjäntie 2, 02130 Espoo, Finland | E-mail: myynti@webforum.com | Puhelin: +358 44 980 4992