Styrelsewebb

Webforums styrelsewebb är samlingsplatsen för styrelsearbetet. Här förbereder ni styrelsemötet och delar protokoll, bakgrundsmaterial och finansiella rapporter.

Lättanvänt, tillgängligt och säkert

Webforums styrelsewebb eliminerar behovet av tidskrävande distribution av styrelsematerial. Då känsligt material hanteras enbart i lösningen får ni fullständig kontroll och sekretess. Webforum fungerar i alla moderna webbläsare och självklart även i smartphones och läsplattor.

Webforums Styrelsewebb är en mycket användarvänlig lösning som uppfyller våra höga krav på just funktionalitet, flexibilitet och säkerhet. Att verktyget alltid finns tillgängligt för våra användare, oavsett var de befinner sig, att all dokumentation sparas säkert på ett och samma ställe samt att det sparar både tid och pengar är viktigt för oss.

Per Fredriksson
iStone

Funktioner

Säkerhet

Med allt styrelsematerial i Webforums styrelsewebb kan ni sova gott om natten. Det är bara behöriga styrelsemedlemmar som kan komma åt information på styrelsewebben och först efter autenticering i två steg – användarnamn och krypterat lösenord och därefter säkerhetskod via SMS eller e-post. All upp- och nedladdning av dokument krypteras och även de lagrade dokumenten.

Det går att behörighetsstyra vem som får ta del av vilka dokument och i en logg kan man se vem som öppnat ett visst dokument. Med behörighetsinställningar kan man förhindra nedladdning och utskrift av särskilt känsliga dokument. En viktig aspekt på säkerhet är att allt material lagras på ett säkert ställe och inte på enskilda ledamöters datorer och mailprogram.

Dokumenthantering

I Webforums styrelsewebb skapar ni enkelt en effektiv mappstruktur för protokoll, rapporter, och andra  underlag. Det finns utmärkta sökmöjligheter för att snabbt hitta rätt dokument. Dokument kan uppdateras online men det går också bra att kommentera och göra egna anteckningar. Tack vare versionshantering visas alltid den aktuella versionen av ett dokument. Istället för att maila tunga bilagor till varandra så kan en länk till dokumentet bifogas ett meddelande.

Kommunikation

Webforums styrelsewebb underlättar styrelsearbetet på många olika sätt. I meddelandefunktionen finns färdiga distributionslistor för utskick till samtliga eller enskilda ledamöter via e-post eller SMS. I den gemensamma kalendern lägger man enkelt upp hela styrelseåret med möten och andra viktiga datum.

Det går också att jobba med enkla och överskådliga “Att-göra-listor” som tydligt visar vad som beslutats och vem som fått ansvar för en viss arbetsuppgift. Diskussioner som förs i styrelsewebbens Forum finns kvar även när ledamöter lämnat styrelsen och kan ge värdefull information om hur beslut har fattats i olika frågor.

Verkar det intressant? Hör av dig så berättar vi mer!

Webforum Europe AB, Solna Torg 13, 171 45 Solna | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70