Rapport & analys

I rapport- och analysverktyget finns ett inbyggt beslutsstöd som kan användas för att snabbt ta fram i princip vilken projekt- eller projektkontorsrapport som helst.

Den tid som projektledaren tidigare lagt ned på att överhuvudtaget få fram en rapport till styrgruppen kan nu läggas på analys eller annat projektarbete. Att få fram själva rapporten tar knappt någon tid alls längre!

Exempel på information som går att få ut med enbart några klick

  • Hur ser budgeten ut per månad för alla projekt vi just nu driver? I timmar? I kronor?
  • Vad är budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet? Per person? Fördelat på intern personal och konsulter?
  • Vilka resurser är planerade att jobba med vilka projekt? Per månad? Per region? Per kund?
  • Hur mycket tid är fakturerad/ofakturerad per projekt?

Beslutsstödet är baserat på en integrerad version av MS Analysis Services, Microsofts så kallade OLAP-verktyg.

Exempel på funktioner

Skapa valfria rapporter baserade på begrepp som:
– Budget, utfall och prognos
– Enheter samt Enhet * Pris (t ex timmar samt timmar * timpris)
– Projekt och projektklassningar
– Resurser och resursklassningar
– Aktiviteter och aktivitetsklassningar

Visning av siffror och grafik
– Dashboard med flera rapporter per vy
– Spara både rapporter och vyer
– Exportera rapporter

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Solna Torg 13, 171 45 Solna | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70