Riskhantering

Vad kan gå snett i ett projekt och vad får det för konsekvenser?

Riskhantering är en av de viktigaste delarna av projektplaneringen – och även något som förändras kontinuerligt under projektets gång.

I Webforum klassas risker efter sannolikhet och konsekvens, vilket ger ett riskvärde som också illustreras grafiskt.

En stor fördel med att hantera risker i Webforums riskmodul jämfört med t ex ett excelark är spårbarheten. Alla förändringar loggas. Att ett projekt har få risker kan ju både bero på att det inte är ett riskabelt projekt och att riskerna har hanterats på ett bra sätt under projektets gång.

Webforums riskmodul går att anpassa efter era specifika behov, t ex om sannolikhet och konsekvens skall klassas efter en 3-gradig eller 5-gradig skala. Det går även att skapa attribut så att riskerna kan kategoriseras.
Risker kan hanteras för ett specifikt projekt, för flera projekt eller för en hel portfölj.

Riskmodulen har en kraftfull listfunktion. Listfunktionen gör det möjligt att filtrera fram exakt de risker som du är intresserad av och att visa just de attribut som du vill se – i korrekt sorteringsordning.

Listfunktionen kan också visa risker från olika projekt i samma vy!

Exempel på funktioner

– Risktyper
– Färdigdefinierade fält som sannolikhet och konsekvens
– Egna fält
– Grafisk riskmatris
– Historik

Video

Se en film som visar hur man arbetar med risker i Webforum.

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Solna Torg 13, 171 45 Solna | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70