Supportfilmer

Här kan du lära dig mer om projektverktygets funktionalitet och avhjälpa olika problem.

Dokument

Arbeta med dokument >>
Skapa mappar >>
Redigera Online >>
Versionshantering >>
Dokumentsökning >>
Installera Webforum plugin (Internet Explorer) >>
Installera och använda Webforum plugin (Firefox) >>
Dra och släpp filer & mappar till dokumentarkivet >>
Granska och godkänn >>
Hantera metadata >>
Importera dokument och metadata >>
Dokumentsamling >>
Dokumentalias >>

Projekt

Projektplanering >>
Ärendehantering >>
Risker >>
Tidrapportering >>
Resursplanering >>
Skapa rapporer >>
Dynamiska fält >>
Projektkontor >>
Projektmodeller >>

Webbpublicering

Infoga bild >>
Lägga till bilaga >>

Admin

Lägg till och bjud in användare >>
Behörigheter >>
Webforum Europe AB, Solna Torg 13, 171 45 Solna | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70