Effektivt samarbete inom kommun och landsting

Värdefulla funktioner för smartare samarbete inom offentlig sektor

Digitaliseringen och ökat samarbete inom den offentliga sektorn kräver effektivitet, en gemensam arbetsplattform och smartare projekthantering. Många kommuner fastnar i volymen av e-postad information, olika version av samma dokument och flera olika verktyg.
En ytterligare utmaning ligger i möjligheten att kunna inkludera externa parter i projekt, hantera resurser på ett effektivt sätt och ha ständigt överblick. Detta leder till merarbete, dålig insyn i projekten och onödiga kostnader.

Tänk om du kunde få bättre stöd med smarta funktioner och att du samtidigt får mer pengar över till dina projekt?

Vi på Webforum är stolta över att kunna erbjuda en helhetslösning som möjliggör säkra beslutsunderlag, effektivare samarbete och de bästa förutsättningarna för verkliga resultat.
Med Webforum kan du samarbeta säkert mellan avdelningar och minska administrativt arbete med ständiga uppdateringar och återkoppling i realtid. Få kontroll och visuell överblick på flöden och aktiviteter - när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst.
icon
Strukturerat samarbete i realtid
icon
Transparens och kontroll över samtliga projekt
icon
Allt samlat i en central plattform
Boka Demo

Fatta smarta beslut med hjälp av kraftfull funktionalitet

 • tab icon
  Projekt
 • tab icon
  Översikt
 • tab icon
  Arbete
 • tab icon
  Kommunikation
 • tab icon
  Dokument
 • tab icon
  Resurshantering
 • tab icon
  Rapportering

Projekt

Vi på Webforum vet att det ofta blir väldigt många moment i projekt- och utvecklingsarbete i kommunens organisation. Därför har vi gjort det möjligt att följa alla aktiviteter, ärenden, händelser och resultat i realtid. Med Webforum kan du ta fram kontinuerliga avstämningar mot uppdragsgivare, analysera färdigställandegrad och följa budgeten.

Med Webforums projektmodul kan du enkelt skapa, planera och följa upp dina projekt. Prioritera bland projekten, tilldela arbetsuppgifter, budgetera och hantera resurser och aktiviteter. Vrida och vända på projekt för att se olika rapporter och bedömmningar av konsekvenser.

Läs mer om funktioner.

Översikt

Att leda ett projekt i offentliga sektorn innebär att hålla reda på mängder av olika projektaktiviteter, budgeten, tidplanen och dokument. Med hjälp av Webforums system får du en tydlig överblick över hela projektportföljen, resurser, projektstatus och tidslinije.

Med Webforums lösning kan du dag för dag följa dina projekt på projektnivå, men även på en övergripande nivå. Vi hjälper dig på väg mot ditt målsättning att effektivisera verksamheten och att förenkla kommunikationen med medborgarna.

Läs mer om funktioner.

Arbete

Få saker gjorda gjorda genom att samarbeta både internt och med andra avdelningar, förvaltningar, myndigheter, byggherrar och entreprenörer.

Vi vet att det uppkommer en mängd nya frågor under projektarbete och vi vill säkerställa att inget trillar mellan stolarna. Kategorisera alla ärenden i valfria kategorier och få en visuell överblick med hjälp av de inbyggda graferna.

För att underlätta ditt arbetet erbjuder vi alla förutsättningarna för ett effektivt projektarbete stöd för projektmallar, överblick i realtid och kraftfullt dokumenthantering.

Läs mer om funktioner.

Kommunikation

Med Webforums lösning kan du på ett enkelt sätt samarbeta, kommunicera och diskutera projektets detaljer med både interna och externa projektdeltagarna. Håll reda på den relevanta kommunikationen via e-postfunktionen, SMS eller ett behörighetsstyrt diskussionsforum.

Lägg till så många detaljer och beskrivningar du vill genom att använda Webforums kommentarfunktion eller bifoga enkelt PDF, foton, kalkylblad eller andra typer av filer och dokument. Skapa bevakningar och få meddelanden när viktiga ändringar sker via e-mail eller SMS.

Läs mer om funktioner.

Dokument

Arbete med projekt centreras kring viktiga dokument som ofta kan vara svåra att hantera på ett effektivt sätt. Med Webforums modulen för dokumenthantering kan du samla alla dina dokument på ett ställe och spara du både tid och resurser.

Skapa struktur och ordning bland dina filer och dokument och gör det enklare för projektmedlemmar att hitta alltid den senaste versionen. Skapa ett större värde i dina projekt med stöd för dokument- och filsamlingar, granskning, versionshantering, metataggning och klassificering i en och samma lösning.

Läs mer om funktioner.

Resurshantering

Med Webforums resurshantering modul kan du enkelt skapa projektgrupper, begära de resurser du behöver och arbeta kontinuerligt med ditt schema. Hantera resurser på ett proaktiv sätt, identifiera risker tidigt, förutspå exakta resursbehov och säkerställa projektleverans.

Med hjälp av visuella grafer kan du se hur resurser används och identifiera snabbt över- och underanvända resurser för att optimera tilldelningar. Du får en tydlig överblick över resurs beläggning både grafiskt och i siffror – allt från bokning till budget eller arbetat tid.

Läs mer om funktioner.

Rapportering

Vi förstår hur viktigt det är för dig att kunna se rapporter och status på ett informativt och tydligt sätt. Därför har vi gjort allt för att underlätta ditt dagliga arbete. Vi vet att det alltid sker mycket förändringar under ett projekts arbetsgång och att du alltid vill se den senaste projektledarrapporten för att kunna veta var ni är i projektet.

Med enbart några klick kan du få veta vad budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet är eller hur fördelningen mellan intern personal och konsulter ser ut.

Läs mer om funktioner.

Kundcase:
Tyréns skapar struktur bland tusentals
filer med hjälp av Webforum
Läs mer

Webforums lösning passar alla enheter inom offentlig sektor

icon

Samhällsbyggnad

Som samhällsbyggnadschef får du en tydlig överblick med kontroll på detaljerna. Med Webforum har du allt du behöver för att utveckla och leda verksamheten mot en hållbar tillväxt och effektivare samhällsbyggnadsprocess.
Följ dina projekt från förstudie och planering till genomförande och drift. Förbättra insyn och beslutsprocessen med realtidsdata och relevant information.

icon

Ledning

Som övergripande ansvarig har du alltid kontroll över vilka projekt som pågår och hur de ligger till med uppställda mål, budget och tidplaner. Med hjälp av Webforums lösning kan du mäta, rapportera och utvärdera projektens kvalitet och prestation mot uppsatta mål.
Samarbeta både internt och externt med andra avdelningar, förvaltningar, myndigheter, byggherrar och entreprenörer. Tilldela uppgifter och ärenden. Hantera resurser. Spara dokument, kontrakt och projektfiler samt dela aktuell information med ditt team.

icon

IT

Med Webforum kan du vara säker att arbetet fungerar helt digitalt och utan krångel. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för hela verksamheten och effektivisera det dagliga arbetet.
Sätt upp samarbetsytor och samla allt i ett verktyg. Dela information, arbetsuppgifter, dokument mm på ett enkelt sätt.

Strukturera dina projekt idag

Se hur vi kan lösa dina specifika behov och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

E-Books
Har du koll på dina risker? (PDF)
- Guide till riskhantering i projekt
Läs och ladda ner
Vill du veta mer om hur kan vi hjälpa dig som arbetar inom den offentliga sektorn? Boka demo idag!
Boka Demo