Projektstöd för konsulter

När vanliga projektverktyg inte räcker till

Arbetar ni idag i kundens verktyg eller har ni centrala system som inte räcker till mer komplexa projekt? Många konsultföretag har problem med att följa upp projektkostnader, ej fakturerade arbetstimmar och arbetsuppgifter. Detta leder till långsamma reaktioner på problem i projekt, avsaknad av helhetsbild och låg beläggningsgrad.

Tänk om ni kunde ha beslutstöd, realtidsrapportering och projektuppföljning i en och samma lösning? Tänk om det fanns ett kompletterande verktyg där alla konsulter och övriga intressenter arbetar på samma sätt med tillgång till samma information…

Vi på Webforum förstår era utmaningar och jobbar ständigt för att hjälpa er att växa, utvecklas och se till att alla arbetar mot samma mål. Vi ger er en överblick av interna arbetsflöden eller kundprojekt, resurser och ansvarsområden. Vi bidrar med att effektivisera samarbete och övervaka tidsplaner, arbetstimmar och projektens status i realtid. Vårt mål är att skapa en gemensam arbetsplattform, underlätta samarbete och hjälpa er att nå resultat.
icon
Strukturerat samarbete i realtid
icon
Styrning och överblick
icon
Allt samlat
Boka Demo

Fatta smarta beslut med hjälp av kraftfull funktionalitet

 • tab icon
  Projekt
 • tab icon
  Översikt
 • tab icon
  Arbete
 • tab icon
  Kommunikation
 • tab icon
  Dokument
 • tab icon
  Resurshantering
 • tab icon
  Rapportering

Projekt

Vi på Webforum vet att det ofta blir väldigt många moment i projekt- och utvecklingsarbete. Därför har vi gjort det möjligt att alla era uppdrag genomförs på ett strukturerat sätt som är i linje med uppdragens mål, samt med strategi och vägledande principer.

Med Webforum kan du ta fram kontinuerliga avstämningar till uppdragsgivare, analysera färdigställandegrad och följa budgeten. Som konsult kan du skapa, planera och följa upp dina projekt. Du kan tilldela arbetsuppgifter, budgetera samt hantera resurser och aktiviteter. Vrid och vänd på projekt för att se olika rapporter och göra bedömningar av konsekvenser i realtid.

Läs mer om funktioner.

Översikt

Att leda ett komplext projekt inom infrastruktur, bygg och anläggning eller energi och industri innebär att hålla reda på projektfaser, tidplan, budget och dokument. Med hjälp av Webforums system får du en tydlig överblick över hela projektportföljen, resurser och projektstatus.

Med Webforums lösning kan du dag för dag följa alla aktiviteter och allt arbete på en övergripande nivå – både för kunderna och för de konsulter som deltar i uppdraget. Vi hjälper dig att leverera projekt i tid och nå ditt uppdrags mål.

Läs mer om funktioner.

Arbete

Få saker gjorda genom att samarbeta både internt och med externa konsulter, myndigheter, byggherrar och kunder.

Vi vet att det uppkommer en mängd nya frågor under projektarbete och att man behöver se till att inget trillar mellan stolarna.  Med hjälp av Webforum kan du dela in alla ärenden i valfria kategorier och få en visuell överblick.

För att underlätta för dig erbjuder vi förutsättningar för effektivt projektarbete med stöd för projektmallar, överblick och kraftfull dokumenthantering.

Läs mer om funktioner.

Kommunikation

Med Webforums lösning kan du på ett enkelt sätt samarbeta, kommunicera och diskutera uppdragsplaner med både interna och externa projektdeltagare. Håll reda på den relevanta kommunikationen via e-postfunktionen, SMS eller ett behörighetsstyrt diskussionsforum.

Lägg till så många detaljer och beskrivningar du vill genom att använda Webforums kommentarsfunktion eller bifoga enkelt PDF, foton, kalkylblad eller andra typer av filer och dokument. Skapa bevakningar och få meddelanden när viktiga ändringar sker via e-post.

Läs mer om funktioner.

Dokument

Arbete med projekt centreras kring viktiga dokument som ofta kan vara svåra att hantera på ett effektivt sätt. Med Webforums modul för dokumenthantering har alla intressenter tillgång till korrekt och nödvändig information. Vår avancerade behörighetsstyrning möjliggör enkel planering av hur och när information ska ges till varje intressent.

Skapa struktur och ordning bland dina filer och dokument och gör det enklare för projektmedlemmar att hitta den senaste versionen. Skapa ett större värde i dina projekt med stöd för dokumentsamlingar, granskning, versionshantering och metadata i en och samma lösning.

Läs mer om funktioner.

Resurshantering

Med Webforum kan du enkelt fördela resurser, begära de resurser du behöver och arbeta kontinuerligt med uppdragsschema. Du kan hantera resurser på ett proaktivt sätt, identifiera risker tidigt och säkerställa projektleverans.

Med hjälp av grafer kan du se hur resurser används och snabbt identifiera över- och underanvända resurser för att nå effektivitet. Du får en tydlig överblick över resursbeläggning både grafiskt och i siffror – allt från bokning till budget eller arbetat tid.

Läs mer om funktioner.

Rapportering

Vi förstår hur viktigt det är för dig att kunna se rapporter och avstämningar på ett informativt och tydligt sätt. Med Webforums lösning kan du följa viktiga händelser och förändringar under uppdraget.  Vi vet att det alltid sker mycket förändringar under ett projekt och att det är viktig att alla intressenter har tillgång till korrekt information.

Med enbart några klick kan du få veta vad budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet är, eller hur fördelningen mellan interna och externa deltagare ser ut.

Läs mer om funktioner.

Kundcase:
Tyréns skapar struktur bland tusentals
filer med hjälp av Webforum
Läs mer

Webforums lösning passar alla inom konsultbranschen

icon

Bygg- och anläggningsteknik

Som konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik får ni stöd för koordinering av arbets- och informationsflöden genom de olika faserna i byggprojekt – projektering, produktion och förvaltning. Samla alla arbetsledare, projektledare, ingenjörer och externa entreprenörer i en och samma plattform. Med Webforum får ni ett effektivt samarbete, tydlig överblick och möjlighet att följa alla byggprojekt från idé till slutbesiktning.

icon

Industri och energi

Webforum har ett mål att utveckla en gemensam arbetsplattform som ger nytta till alla inom verksamheten – från ledning till operativt arbete i projekt och uppdrag. Som konsultverksamhet inom industri och energi kan ni följa alla projekt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Det går att strukturera arbetet, fördela arbetsuppgifter, analysera och rapportera. Ni kan öka tempot i verksamheten, effektivisera samarbete och fatta snabbare beslut.

icon

Infrastruktur

När alla arbetar i en gemensam lösning blir arbetet effektivt och ni sparar tid och pengar. Med Webforums lösning kan ni säkerställa att inga frågor hamnar mellan stolarna och att alla arbetar på ett strukturerat sätt. Som teknisk konsult inom infrastruktur kan du samarbeta och följa arbetet både för kunderna och för de konsulter som deltar i uppdraget. Du kan skapa ett gemensamt regelverk med arbetsrutiner, hantera ansvarsfördelning och upptäcka problem i ett tidigt skede.

Strukturera dina projekt idag

Se hur vi kan lösa dina specifika behov och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

E-Books
Har du koll på dina risker? (PDF)
- Guide till riskhantering i projekt
Läs och ladda ner
Vill du veta mer om hur kan vi hjälpa dig som arbetar inom konsultbranschen? Boka demo idag!
Boka Demo