Projektverktyg för energi- och miljöbranschen

Värdefulla funktioner för strukturerat samarbete

Hindras ditt anläggningsprojekt av begränsade projektstöd?

Brottas din verksamhet med utdaterade processer och gamla system?
Stora volymer av information och mängden dokumentation som lagras i olika system påverkar arbetssätt och gör ett samarbete lidande. Ineffektiv dokument- och ärendehantering leder till längre handläggningstider och ökade kostnader.

Framtidssäkrad förvaltning av dokument

Tänk om du kan få ett bättre stöd för att skapa struktur och ordning på dina dokument och ärendehantering från början?
Tänk om du kunde slippa problem med dokumentspridning och versionshantering när du delar filer med entreprenörer och projektmedlemmar…

Vill du också slippa alla orosmoment kring versionshantering, ärendehantering och dokumentlagring? Testa en helhetslösning som innefattar en samarbetsplattform och verktyg som hjälper både projektmedlemmar och entreprenörer att styra produktionen och förvalta dokumentationen. Med transparent loggkontroll får du en fullständig överblick och den senaste versionen av filer tillgängliga genom hela processen.

• Lagra alla projektrelaterade filer på ett strukturerad sätt och med rätt behörighetsstyrning
• Skapa, organisera och dela filer i samma lösning
• Följ och styr ständiga uppdateringar med visuell överblick
icon
Strukturerat samarbete mellan många olika entreprenörer
icon
Transparent uppföljning och loggning
icon
Allt samlat i en central lösning
Boka Demo

Fatta smarta beslut med hjälp av kraftfull funktionalitet

 • tab icon
  Projekt
 • tab icon
  Översikt
 • tab icon
  Arbete
 • tab icon
  Kommunikation
 • tab icon
  Dokument
 • tab icon
  Resurshantering
 • tab icon
  Rapportering

Projekt

Vi på Webforum vet att det ofta blir väldigt många moment i projekt- och utvecklingsarbete. Därför har vi gjort det möjligt att följa alla aktiviteter, ärenden, händelser och resultat i realtid. Med Webforum kan du ta fram kontinuerliga avstämningar mot uppdragsgivare, analysera färdigställandegrad och följa budgeten.

Med Webforums projektmodul kan du enkelt skapa, planera och följa upp dina projekt. Prioritera bland projekten, tilldela arbetsuppgifter, budgetera och hantera resurser och aktiviteter. Vrida och vända på projekt för att se olika rapporter och bedömmningar av konsekvenser.

Läs mer om funktioner.

Översikt

Att leda ett projekt i energi och miljö sektorn innebär att hålla reda på mängder av olika projektaktiviteter, budgeten, tidplanen och dokument. Med hjälp av Webforums system får du en tydlig överblick över hela projektportföljen, resurser, projektstatus och tidslinije.

Med Webforums lösning kan du dag för dag följa dina projekt på projektnivå, men även på en övergripande nivå. Vi hjälper dig på väg mot ditt målsättning att effektivisera verksamheten och att förenkla kommunikationen med alla projektmedlemmar.

Läs mer om funktioner.

Arbete

Få saker gjorda gjorda genom att samarbeta både internt och med andra avdelningar, förvaltningar, myndigheter, byggherrar och entreprenörer.

Vi vet att det uppkommer en mängd nya frågor under projektarbete och vi vill säkerställa att inget trillar mellan stolarna. Kategorisera alla ärenden i valfria kategorier och få en visuell överblick med hjälp av de inbyggda graferna.

För att underlätta ditt arbetet erbjuder vi alla förutsättningarna för ett effektivt projektarbete stöd för projektmallar, överblick i realtid och kraftfullt dokumenthantering.

Läs mer om funktioner.

Kommunikation

Med Webforums lösning kan du på ett enkelt sätt samarbeta, kommunicera och diskutera projektets detaljer med både interna och externa projektdeltagarna. Håll reda på den relevanta kommunikationen via e-postfunktionen, SMS eller ett behörighetsstyrt diskussionsforum.

Lägg till så många detaljer och beskrivningar du vill genom att använda Webforums kommentarfunktion eller bifoga enkelt PDF, foton, kalkylblad eller andra typer av filer och dokument. Skapa bevakningar och få meddelanden när viktiga ändringar sker via e-mail eller SMS.

Läs mer om funktioner.

Dokument

Arbete med projekt centreras kring viktiga dokument som ofta kan vara svåra att hantera på ett effektivt sätt. Med Webforums modulen för dokumenthantering kan du samla alla dina dokument på ett ställe och spara du både tid och resurser.

Skapa struktur och ordning bland dina filer och dokument och gör det enklare för projektmedlemmar att hitta alltid den senaste versionen. Skapa ett större värde i dina projekt med stöd för dokument- och filsamlingar, granskning, versionshantering, metataggning och klassificering i en och samma lösning.

Läs mer om funktioner.

Resurshantering

Med Webforums resurshantering modul kan du enkelt skapa projektgrupper, begära de resurser du behöver och arbeta kontinuerligt med ditt schema. Hantera resurser på ett proaktiv sätt, identifiera risker tidigt, förutspå exakta resursbehov och säkerställa projektleverans.

Med hjälp av visuella grafer kan du se hur resurser används och identifiera snabbt över- och underanvända resurser för att optimera tilldelningar. Du får en tydlig överblick över resurs beläggning både grafiskt och i siffror – allt från bokning till budget eller arbetat tid.

Läs mer om funktioner.

Rapportering

Vi förstår hur viktigt det är för dig att kunna se rapporter och status på ett informativt och tydligt sätt. Därför har vi gjort allt för att underlätta ditt dagliga arbete. Vi vet att det alltid sker mycket förändringar under ett projekts arbetsgång och att du alltid vill se den senaste projektledarrapporten för att kunna veta var ni är i projektet.

Med enbart några klick kan du få veta vad budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet är eller hur fördelningen mellan intern personal och konsulter ser ut.

Läs mer om funktioner.

Kundcase:
Tyréns skapar struktur bland tusentals
filer med hjälp av Webforum
Läs mer

Webforums lösning passar alla enheter inom offentlig sektor

icon

VD/Ledning

Som VD förväntas du ta ett stort ansvar att driva utvecklingen av verksamhetens effektivitet och säkerställa kvalitén på tjänsterna som levereras. Med hjälp av Webforum kan du arbeta på ett strukturerat sätt och få överblick över alla projekt. Dina medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas med deras uppgifter och möjlighet att samarbeta på ett effektivt sätt.

Få kontroll och överblick med hjälp av analys och kraftfulla rapporter som visar dig status för projekt, budget och tidslinje.

icon

Gruppchef

Som gruppchef har du en viktig roll att upprätta beslutsunderlag och utveckla såväl verksamheten som medarbetarna. Med Webforum som stöd har du alltid kontroll över vilka projekt som pågår och hur de ligger till med uppsatta mål och tidplaner. Etablera strukturerat samarbete mellan interna avdelningar och externa entreprenörer, hantera ansvarsfördelning och upptäcka risker i ett tidigt skede.

Delegera arbetsuppgifter, ärende och hantera risker. Spara dokument, ritningar, projektfiler och dela aktuell information med ditt team.

icon

Projektledare

Med Webforum kan du vara säker att arbetet fungerar helt digitalt och utan krångel. Med Webforums lösning kan ni säkerställa att inga frågor hamnar mellan stolarna och att alla arbetar på ett strukturerat sätt.

Sätt upp samarbetsytor och samla allt i ett verktyg. Dela information, arbetsuppgifter och dokument på ett enkelt sätt.

Strukturera dina projekt idag

Se hur vi kan lösa dina specifika behov och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

E-Books
Har du koll på dina risker? (PDF)
- Guide till riskhantering i projekt
Läs och ladda ner
Vill du veta mer om hur kan vi hjälpa dig som arbetar inom den offentliga sektorn? Boka demo idag!
Boka Demo