Asiakkaat

Webforumilla on 700 yritysasiakasta ja yli 50 000 käyttäjää yli 20 maassa. Asiakkainamme on sekä pienyrityksiä ja projektiryhmiä että suuria kansainvälisiä yhtiöitä eri toimialoilta. Myös kunnat ja hallitukset hyödyntävät palveluitamme.

 

tyrens
Tyréns on merkittävä yhdyskuntarakentaja. Yhdyskuntarakentamisprosesseissa vaaditaan strukturoitua suunnittelua ja niissä käsitellään suuria tietomääriä. Tärkeitä työvälineitä tällaisissa hankkeissa ovat Internet-pohjaiset projektiportaalit. Tekemällä yhteistyötä Webforumin kanssa Tyréns saa mahdollisuuden tällaisen työkalun käyttöön. Sitä voidaan käyttää myös apuna rakennusten ja tilojen hallinnointiin.

Lue Case study

philip
Medisize on johtava muovisten lääke- ja lääkintävälineiden kehittäjä ja valmistaja. Vuonna 2006 Perlos muodosti oman terveydenhoito-osastonsa, Perlos Healthcaren, josta myöhemmin tuli ”Medific Healthcare”. Medifiq Healthcaren ja Medisizen strategisen yhdistymisen jälkeen vuonna 2008, Medisizella on nyt erittäin ammattitaitoinen henkilökunta sekä viisi tuottoisaa kehitys- ja tuotantolaitosta, jotka kattavat laajan tuotevalikoiman.

Lue Case study


Työterveys Virta Oy on Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perustama työhyvinvointipalveluiden tuottaja, joka tuottaa  työterveyspalveluita ja niitä täydentäviä monipuolisia työhyvinvointipalveluita Oulun kaupunkikonsernin yhteisöille, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriille sekä seudun kunnille.

Lue Case study

“Meidän asiakashyötymme on aloittamisen helppous yhdistettynä mahdollisuuteen kasvaa ja käyttää kehittyneempiä toimintoja tarpeen mukaan.” 

Stefan Persson,
BIM/GIS-strateg Tyréns AB

Webforumissa on monenlaisia helppokäyttöisiä toimintoja samalla alustalla. Toiminnot voi räätälöidä omiin tarpeisiin. Otettuamme Webforumin käyttöön viestintämme tehostui.” 

Tuomas Kopperoinen
Toimitusjohtaja, Työterveys Virta Oy

”Webforumin avulla olemme voineet luoda helposti nettisivuston, jolla kaikki 14 sähköyhtiötä voivat toimia yhdessä tehokkaasti.”

Torbjörn Ullberg,
Sundsvall Elnätt

“Webforum on meille täydellinen partneri,  järjestelmä on helppo käyttää, turvallinen ja edullinen.”

Tuomo Hakkarainen
Technical Specialist  PHILLIPS-MEDISIZE  Medisize Oy

”Webforum on korvaamaton yhteistyökumppani, sillä meillä on 6000 käyttäjää, jotka voivat kirjautua sisään. Tuki on sekä mukava että osaava ja siihen on nopea saada yhteyttä. Yhteyshenkilömme on ilo olla tekemisissä!”

Linda Röjås Söderman,
StyrelseAkademien

Webforum Finland, Tietäjäntie 2, 02130 Espoo, Finland | E-mail: myynti@webforum.com | Puhelin: +358 44 980 4992