Ihan oikeasti, rakennusalan on aika digitalisoitua

Digitalisoituminen on tullut jäädäkseen ja se on jo vaikuttanut moniin aloihin. Alan muutokset eivät sitä vastoin ole vielä kovasti vaikuttaneet yhteiskuntarakentamisessa. Nyt, ihan oikeasti, on aika digitalisoida rakennusprojektit!


Digitalisoituminen on tullut jäädäkseen ja se on jo vaikuttanut moniin aloihin. Alan muutokset eivät sitä vastoin ole vielä kovasti vaikuttaneet yhteiskuntarakentamisessa. Edelleen käytetään analogisia työmaapäiväkirjoja ja manuaalista protokollaa rakennuskokouksissa, jolloin päätökset helposti hukkuvat pitkissä sähköpostiketjuissa. Nyt, ihan oikeasti, on aika digitalisoida rakennusprojektit!

Työkalu, joka ei vaadi toimenpiteitä

Eräs syy rakennusalan hitaaseen digitalisoitumiseen on ollut riittävän hyvän ja helppokäyttöisen työkalun puute. Työkalun, joka todella tuo hyötyä päivittäiseen työhön. Tavallisesti käytetään analogisia työmaapäiväkirjoja, joissa päivitetään projektin kulkua ja varmuuskopioidaan helpohkolla ohjelmalla.

Tämä työtapa voi toimia aluksi hyvin kun projekti etenee pienemmässä mittakaavassa, mutta kun seurannan ja valvonnan tarve kasvaa, tarvitaan vahvempaa tukea kaikkien osapuolten lisääntyvän tietomäärän hallinnoimiseksi.

1. Luokittele tiedostot

digitalisera-byggprojekt-1-300x200Tärkeiden dokumenttien, tiedostojen ja piirustusten toimiva hallinnointi on rakennusprojektin perusasia. Fiksu dokumenttien hierarkia on helppo rakentaa ja nykyään on jopa useita pilvipalveluja, joissa voidaan jakaa tiedostoja. Usein helpoissa ratkaisuissa ei ole mahdollisuutta tiedostojen jakamiseen niin, että niistä tulisi haettavia.

Miten sitten voi käsitellä arvokkaita tietoja tehokkaimmin?

Luokittelemalla kaikki rakennustiedostot metadatan avulla, voi nopeasti löytää juuri sen, mitä tarvitsee. Tämä on erittäin käyttökelpoinen toiminto projektin kuluessa mutta myös hyvin arvokas myöhemmin, jos haluaa nähdä tietyn projektin piirustukset.

Lue lisää Webforumin dokumentinhallinnasta.

2. Työstä tapauksia ketterästi

digitalisera-byggprojekt-2-300x200Rakennusalalla on pitkään työskennelty ylivoimaisesti suurimpien projektisuunnitelmien kanssa. Tarvitaan käytännöllistä työskentelytapaa, jolla voidaan seurata päivittäistä työtä, kuten tehtävälistoja. Koska odottamattomat tapahtumat ovat rakennusprojektin aikana tavallisia, halutaan ne ottaa helposti haltuun ja korjata, jotta vältetään budjettivajeet. Vaikka tiedostojen rakenne olisi hyvä ja projektisuunnitelma tehty hyvin, voi silti olla vaikea löytää tarpeeksi hyvä työtapa.

Huomasimme tämän jo aiemmin ja siksi kehitimme siihen tuen.

Webforumin tapausten hallinnalla luot tapauksen ja seuraat sen etenemistä. Voit helposti valvoa aikarajoja, vastuunjakoa ja projektin tilaa. Uusista tapauksista on helppoa raportoida digitaalisesti ja olla jatkuvasti tietoinen tilapäivityksistä. Digitaalinen rakennusprojekti voi tarjota tällä tavoin proaktiivisemman ja ketterämmän työtavan, joka soveltuu paremmin projektin vaatimuksiin.
Tämän lisäksi luodaan arvokas tietopohja päätetylle projektille ja saadaan näkymä siitä, mitä on tehty.

Lue lisää Webforumin tapaustenhallinnasta.

3. Digitaalisen projektin budjetin hallinta

projektarbete-300x200Webforumilla saat perustan tiedostorakenteelle, jossa fokus on saatavuudessa, jäljitettävyydessä ja yhteistyössä. Samalla tapaustenhallinta lisää tärkeää tietovarastoa, joka tuo lisäarvoa päivittäiseen työhön. Kun kaikki tieto on päivitettyä ja saatavissa, voivat kaikki osallistujat syventyä projektin kehittämiseen ja toimia proaktiivisemmin. Tämä johtaa siihen, että ongelmat havaitaan helpommin ja niiden vaikutuksia hallitaan nopeammin. Webforumin tapausten hallinnalla on mahdollista tehostaa rakentamista ja toivomme, että se muodostuu tärkeäksi osaksi rakennusalan digitalisointia.

Tulevaisuudessa tulemme edistämään monia onnistuneita, digitaalisia rakennusprojekteja.

Katso sopiiko Webforum tarpeisiisi - Tilaa Online-esittely.

 

 

 

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.