Kommentit dokumenttiruudussa

Webforum on työkalu jäsenneltyyn yhteistyöhön. Yksi tapa pitää keskustelu dokumentin ympärillä jäsenneltynä on pitää kommentit ohjelmistossa sähköpostin sijaan


Webforum on työkalu jäsenneltyyn yhteistyöhön. Yksi tapa pitää keskustelu dokumentin ympärillä jäsenneltynä on pitää kommentit ohjelmistossa sähköpostin sijaan. Tässä päivityksessä teemme kommentit näkyvämmiksi lisäämällä ne dokumenttiruutuun. Tulevissa versioissa on mahdollista käyttää mainintaa @-merkillä tiedottaaksesi käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä kommentistasi.

image-png-Aug-26-2021-10-58-25-54-AM

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.