Partneroitumisen trendejä ja tavallisimpia sudenkuoppia

Partneroituminen rakennusalan yhteistyömuotona on saanut yhä enemmän jalansijaa. Tietyt alan toimijat arvioivat, että noin 40 prosenttia kaikista suurista ja mutkikkaista projekteista viedään läpi partneroitumisen avulla. Mitkä ovat tämän hyvät puolet, haitat ja trendit?


Viime vuosikymmenellä partneroituminen rakennusalan yhteistyömuotona on saanut yhä enemmän jalansijaa. Partneroituminen, jota myös yhteistyöksi kutsutaan, lisääntyy koko ajan ja monet kokevat sen vaikuttavan positiivisesti yhteiskuntaan. Tietyt alan toimijat arvioivat, että noin 40 prosenttia kaikista suurista ja monimutkaisista projekteista viedään läpi partneroitumisen avulla. Mitkä ovat tämän hyvät puolet, haitat ja trendit?

street-3321426_1280-496428-edited

Huomio yhteisessä tavoitteessa

Partneroitumisen ajatuksena on luoda yhteinen rakentajien, konsulttien, yrittäjien ja muiden tärkeiden toimijoiden joukkue, jolla on sama tavoite ja selkeä taktiikka. Kokemus osoittaa, että partneroituminen jäsentyneenä yhteistyömuotona antaa suuremman arvon, läpinäkyvyyden ja tehokkuuden pitkällä aikavälillä. Partneroitumisen etuja on paljon ja yksi on läpinäkyvyys kaikessa aina sisäänostosta talouden kirjanpitoon asti. Synergiavaikutus tuo hyötyä kustannusten kontrollointiin, laatuun, tiedonvaihtoon ja tekniseen suoritukseen. Partneroituminen vaikuttaa positiivisesti jopa työilmapiiriin koska kaikki osapuolet työskentelevät ratkaistakseen ongelman yhdessä ja pyrkivät yhteiseen päämäärään.

Tavallisimmat partneroitumiseen liittyvät sudenkuopat

projektledning
Yksi tavallisimmista sudenkuopista partneroiduttaessa on sellaisen työkalun puute, jolla voisi saada kokonaiskuvan projektin tilasta. Rajoittuneet työkalut johtavat hyvin usein epätietoisuuteen siitä, mitä projektissa tapahtuu ja kuka ottaa vastuun eri työntekijäryhmistä. Aikaa tuhlaantuu tarpeettomiin keskusteluihin ja sähköpostien seuraamiseen sen sijaan että keskityttäisiin tärkeisiin dokumentteihin, jotka usein tallennetaan eri paikkoihin.

Partneroituminen tuo mukanaan paremman mahdollisuuden erilaisten yhdistää osaamista. Tämä vaatii puolueettoman työkalun, joka mahdollistaa organisoidun, samaan tavoitteeseen pyrkivän yhteistyön. Webforum tukee partneroitumista tarjoamalla puolueettoman alustan, jossa kaikki osapuolet voivat tehdä yhteistyötä ja dokumentoida työtään jäsennellysti.

Toinen esiin nouseva haaste aikaa vaativissa ja monimutkaisissa projekteissa liittyy henkilöstöön ja vaihtuvuuteen. Webforumin avulla kaikki tieto ja dokumentit tallennetaan samaan paikkaan. Tämä helpottaa uuden työntekijän perehdyttämisessä projektiin.

Partneroitumisen trendit

Rakennussektori on keskellä rakenneuudistusta, jossa partneroituminen yhteistyömuotona kiihdyttää kehitystä. Selviä merkkejä muutoksesta ovat uudet hankintoja koskevat vaatimukset ja työroolit. Rakennusprojektit ovat usein mutkikkaita ja niissä on paljon epävarmuustekijöitä. Siksi partneroituminen ja yhteistyö on yhä yleisempää. Partneroitumista pidetään edelleen ketterimpänä metodina, kun halutaan tehostaa työprosesseja työskentelemällä fiksummin, nopeammin ja halvemmalla. Se mahdollistaa sekä ajan ja rahan säästämisen että paremman lopputuloksen.
Partneroituminen vaatii läpinäkyvyyttä ja täyden avoimuuden talouden seurannassa. Työkalulla joka tukee vaativan projektin suunnittelua ja joka kokoaa kaikki toimijat samalle alustalle, onnistutaan toiminnan tehostamisessa ja virheiden määrän minimoimisessa. Näin voidaan keskittyä kokonasuuteen ja projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

Oletko valmis tehostamaan rakennusprojektiasi? Ota yhteyttä niin autamme arvioimaan mahdollisuuksiasi ja ottamaan ensimmäisen askeleen kohti organisoitua yhteistyötä.

Käsi ylös, jos olet saanut hoitaaksesi monimutkaisen projektin ja ihmettelet mistä aloittaa! Me Webforumissa tiedämme, miltä se tuntuu koska hoidamme isoja ja vaativia projekteja joka päivä.

Untitled-design-5-400x200Auttaaksemme sinua toimimaan menestyksekkäästi projektissasi ja välttämään jumiutumista suunnitteluvaiheeseen, olemme kysyneet alan asiantuntijoilta vihjeitä ja neuvoja. Tästä e-kirjasta löydät joitakin suosikkivihjeitä projektijohtamiseen niin, että voit hallita jopa isoja ja mutkikkaita projekteja.

E-kirja sisältää muun muassa:
● Käytännön neuvoja miten tunnistaa haasteet ja tukea tarvitsevat alueet
● Luettelon arviointikriteereistä
● Asiantuntijan neuvoja, kun valitset projektityökalua
● Luettelon tärkeistä toiminnoista rakennusprojektisi kontrolloimiseen

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.