Tehokkaampaa tapausten hallintaa rakennusalalla

Tapausten hallinta voi olla joskus haastavaa. Projektissa on useita jäseniä ja henkilö voi olla mukana monissa eri projekteissa. Teoriassa me kaikki tiedämme, miten tapausten hallinta toimii, mutta mitä käytännössä tapahtuu kun luot, jaat, valvot ja seuraat tapauksia?


Tapausten hallinta voi rakennusalalla olla joskus haastavaa. Projektissa on useita jäseniä ja henkilö voi olla mukana monissa eri projekteissa. Teoriassa me kaikki tiedämme, miten tapausten hallinta toimii, mutta mitä käytännössä tapahtuu kun luot, jaat, valvot ja seuraat tapauksia?

arendehantering-bygg

Rakennusprojekti sisältää monien projektin jäsenten, yksiköiden ja toimittajien yhteistyötä. Yksi eniten aikaa vaativista haasteista projektisuunnittelussa on hallita tapauksia tehokkaasti. Manuaalinen tapausten hallinta on mahdollista muttei tehokasta. Mitä enemmän yhteistyötä, sitä suurempi riski on väärinymmärryksille ja kommunikointiongelmille. On helppo unohtaa tiedot tapauksesta, ellei sitä dokumentoida oikein. Manuaalisella tapausten hallinnalla on lähes mahdotonta nähdä kokonaisuutta ja analysoida trendejä ja työn tuloksia. Toisin sanoen – se rajoittaa ja tekee projektistasi kalliimman.

Manuaalisesta tapausten hallinnasta automatisoituun tapausten hallintaan

arendehantering-bygg-300x297Ajattele, jos voisit saada kokonaiskuvan kaikista tapauksista eri kategorioissa välittömästi ja automaattisesti. Se on mahdollista kattavalla tapausten hallintajärjestelmällä. Webforum on esimerkki täydellisetä ratkaisusta, jossa fokus on yhteistyöprosessien ja projektityöskentelyn tehostamisessa. Webforumin Tapaus-moduulilla voit hallita kaikenlaisia tapauksia muutospyynnöistä, IT-järjestelmän bugeista, rakennusprojektisi poikkeamiin asti. Automatisoimalla tapausten hallinta henkilöriippuvuudet vähenevät ja liikevaihto kasvaa. Tapausten hallintajärjestelmä antaa paremman kuvan työprosesseista ja mahdollisuuden hallita merkittävästi isompaa määrää tapauksia. Saat paremman kontrollin projektista ja voit tehdä nopeasti päätöksiä tilanteissa.

Lue lisää tapausten hallinnasta.

Tapausten hallintajärjestelmän hyödyt

Käyttämällä tapaustenhallintajärjestelmää – kuten Webforumia – rakennusprojekteissa, saadaan useita parannuksia:

  • Automaatio lisää tuottavuutta
  • Manuaalinen hallinto vähenee
  • Työprosessien parempi läpinäkyvyys
  • Yhteistyö lisääntyy
  • Tehokkaampi resurssien käyttö

Me Webforumissa haluamme luoda tehokkaampaa yhteistyötä ja pitää huolta siitä, että kaikki tähtäävät samaan tavoitteeseen. Haluatko tietää miten voimme auttaa rakennusalalla työskenteleviä? Ota yhteyttä +358 44 980 4992 tai pyydä Online esittely nettisivuillamme.

Tapausten hallinta

Tapaus-moduuli on rakennettu siten, että sillä voidaan hallita kaikenlaisia tapauksia – kaikkea muutostoiveista tai IT-järjestelmän bugeista, kysy/vastaa lomakkeista rakennusprojektin poikkeamiin asti.

Kaikilla tapauksilla on standardikenttä, esimerkiksi vakavuusaste, prioriteetti, ratkaisu tai vastuuttaminen, mutta kenttiä voi poistaa ja lisätä.Tapaukset osoitetaan henkilöille ja kommenttitoimintoa voidaan käyttää keskusteltaessa siitä, miten tapausta käsitellään. Kaikki kommentit ja muutokset tallennetaan lokiin.

Tapausten raportointi on mahdollista myös web-lomakkeella.  Raportoijan tarvitsee silloin nähdä ja täyttää vain oleelliset kentät. Tapaukset voidaan myös lähettää järjestelmään sähköpostitse ja sen jälkeen ne on yksinkertaista luokitella.

Tapaukseen kuuluva dokumentti voidaan liittää omalta koneelta tai Webforumin dokumenttiarkistosta. Dokumenttiarkistosta liitetty dokumentti osoittaa automaattisesti viimeisimpään versioon. Tapauksia voidaan budjetoida ja raportoida niihin käytettyä aikaa. Tapauksia voidaan sen jälkeen seurata raportointi- ja analysointityökalulla.

Tapaus-moduulissa on tehokas listaustoiminto. Toiminto mahdollistaa niiden tapausten tarkan filtteröinnin, joista olet kiinnostunut ja näyttää juuri ne kriteerit, jotka haluat nähdä – oikeassa lajittelujärjestyksessä. Listaustoiminto voi myös näyttää eri projektien tapaukset samassa näkymässä. Moduuli sisältää jopa graafisen analyysityökalun, mikä antaa hyvän yleiskuvan eri kategorioiden tapausten lukumääristä tällä hetkellä ja ajan saatossa.

Esimerkkejä toiminnoista

– Tapaustyypit
– Mukautetut kentät
– Lähetä sähköpostilla
– Raportoi tapauksesta web-lomakkeella
– Tapausten graafinen analyysi
– Historia
– Tapauksen vastuuttaminen
– Dokumentin linkittäminen
– Aloitus- ja lopetuspäivämäärät
– Tapauksen budjetointi ja aikaraportointi 

Video

Katso, miten tapaustenhallinta toimii Webforumissa.

Tilaa Online-esittely

Puhelimen ja Online-esittelyn avulla saat lyhyen katsauksen palveluun ja mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä.

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.