Käytä metadatan voimaa

Metatietojen avulla voidaan lisätä jäsenneltyjä tietokerroksia dokumentteihisi. Tätä käytetään erityisesti alustoillamme, joissa on suuri määrä tiedostoja, joiden hallinnoimiseen tarvitaan enemmän strukturointia ja hakutoimintoja. Metatietotunnisteita voidaan käyttää etsimään tietoja tai järjestämään suuria dokumenttirakenteita. Mikäli metadataominaisuuksia ei ole käytettävissä suuren tietomassan järjestämiseen, voi syntyä mm. seuraavia riskejä:

-dokumenttien etsiminen vie liikaa aikaa
-epävarmuus siitä, mitä suoritteita on jo tehty, johtaa ylimääräiseen työhön ja varmisteluun
-arvokkaiden tietojen hukkaaminen suureen dokumenttimassaan.

Osana huhtikuun päivitystä tarjoamme mahdollisuuden useiden tiedostojen metadatan päivittämiseen ilman, että tiedostoa tarvitsee tuoda uudestaan. Tämä tekee metatietojen joukkopäivityksestä paljon helpompaa, koska se ei muuta dokumenttien versionumeroa.