Käyttökohteet

Webforumia käytetään monissa erityyppisissä projekteissa ja yhteistyössä. Asiakkaamme ovat useilta eri toimialoilta ja hallinnoivat kaiken kokoisia projekteja. Toiset pitävät Webforumin helppokäyttöisyydestä, kun taas toiset tarvitsevat edistyneempiä toimintoja. Webforum helpottaa tiedonhallintaa ja edistää projektien onnistumista saatavuuden, rakenteen ja jäljitettävyyden ansiosta.

Esimerkkejä yleisimmistä käyttötarkoituksista:

  • IT-projekti
  • Rakennusprojekti
  • Asiakasprojekti
  • Markkinointiprojekti
  • Tuotekehitysprojekti
  • EU-projekti
  • Intra- ja Extranet
  • Yhteistyö ja tiedonjako
  • Laadunhallinta
  • Dokumentinhallinta