Projektitoimisto

Webforumin projektitoimisto kokoaa yhteen kaikki eri projektit ja antaa yleiskatsauksen projektien tilasta, resursseista, kustannuksista ja riskeistä.

Yleiskatsaus, suunnittelu ja syväanalyysi

Webforumin projektitoimisto visualisoi projektisalkun ja resurssit mahdollistaen syväanalyysin yhdessä ja samassa työkalussa. Maailmanluokan raportointimahdollisuuksilla on helpompaa priorisoida projektisalkkuja, havaita ajoissa sudenkuoppia ja suunnata kohti strategisia tavoitteita.

”Webforumissa on monenlaisia helppokäyttöisiä toimintoja samalla alustalla. Toiminnot voi räätälöidä omiin tarpeisiin. Otettuamme Webforumin käyttöön viestintämme tehostui.”

 Tuomas Kopperoinen
 Johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos 

Toiminnot

Seuraa ja analysoi

Webforumin projektitoimisto havainnollistaa kaikki projektit ja antaa mahdollisuuden syväanalyysiin yhdessä ja samassa työkalussa. Hyödyntäen erilaisia näkymiä voi seurata projektien tilannetta suhteessa strategisiin tavoitteisiin.

Kaikkien projektien tilannekatsaus ja aikataulusuunnitelma listataan. Tarkempaa analysointia varten voit luokitella projekteja esimerkiksi projektisalkun, alueen tai minkä tahansa muun valinnaisen lisätiedon perusteella ja analysoida tietoa luettelona tai diagrammina.

Täsmää resurssien kysyntä ja saatavuus

Resurssienhallinta näyttää resurssien saatavuuden ja kysynnän kaikkien projektien ja resurssien osalta. Tiedot näytetään projekteittain, yksiköittäin, resursseittain tai työrooleina, jotta resursseista vastaava ja projektipäällikkö voivat varmistaa optimaalisen resurssien käytön.

Seuraa projektien ja projektisalkkujen riskejä

Webforumissa riskejä voi hallinnoida sekä yksittäisen projektin että kokonaisen projektisalkun tasolla. Arvioimalla riskit niiden todennäköisyyden ja seurausten perusteella sekä kirjaamalla toimenpiteet, voi seurata niiden tilannetta. Riskidiagrammissa voi visualisoida riskit projektin tai projektisalkun tasolla.

Projektimallit

Projektien parissa työskentelyä helpottavat projektimallit, jotka noudattavat projektityöskentelyyn valittua mallia. Mallit voidaan luoda sekä projektille että projektien hallinnoijille ja ne voidaan julkaista projektitoimistossa ja näin varmistaa yhtenäinen työskentelytapa.

Vaikuttaako mielenkiitoiselta? Ota yhteyttä ja kerromme lisää!