Projektinhallinta

Webforumin projektinhallinnan työkalulla hallinnoit koko projektia. Korvaamattoman tärkeitä ominaisuuksia projektipäälliköille – helppokäyttöinen projektialusta kaikille osallistujille.

Helppokäyttöinen kaikille – laajenna tarvittaessa

Webforumin projektityökalussa on helppoa tehdä yhteistyötä projekteissa, joissa on useita osallistujia. Samalla se antaa markkinoiden parhaan tuen vaativampiin projektinhallinnan tarpeisiin ja suuren tietomäärän hallintaan. Edellytykset tehokkaaseen projektityöskentelyyn: suunnitteluun, yhteistyöhön ja seurantaan – kaikki samassa paikassa kaikille osallistujille.

”Webforumin avulla olemme voineet luoda helposti nettisivuston, jolla kaikki 14 sähköyhtiötä voivat toimia yhdessä tehokkaasti.”
 
Torbjörn Ullberg,
 Sundsvall Elnät

Toiminnot

Suunnittele

Webforumissa luot helposti projektin aikataulusuunnitelman ja jaat työtehtäviä kaikille osallistujille. Suunnitelma voidaan jakaa vaiheisiin ja välietappeihin tai päätöspisteisiin, jotka noudattavat käytössänne olevaa projektinhallinnan mallia. Kartoita ja luokittele riskejä niiden todennäköisyyden ja seurausten perusteella sekä dokumentoi toimenpiteet.

Tee yhteistyötä

Suuri osa projektinhallinnan työskentelystä tapahtuu dokumenttien välityksellä. Kun osallistujat työskentelevät samojen dokumenttien parissa on tärkeää, että muutokset versioidaan ja versiohistoria on helposti saatavilla. Lisäksi uusin versio on oltava aina saatavilla.

Linkkejä dokumentteihin voidaan tehdä projektityökalun eri osista esimerkiksi tilaraportoinnin tai tapausten hallinnan yhteydessä. Dokumenttien tarkistus- ja hyväksymisprosessin voi määrittää rinnakkaiseksi tai perättäiseksi. Jos projektissa on suuri määrä dokumentteja, on hyödyllistä merkitä ne erilaisin määrittein lisäämällä niihin nk. metadataa, jotta dokumentteja on helpompi hakea ja nähdä niihin liittyvää lisätietoa.

Projektin edetessä vastaan tulee monia kysymyksiä. Webforumin tapausten hallinta auttaa kirjaamaan, käsittelemään ja seuraamaan projektin aikana ilmenneitä poikkeamia. Luokittele tapaukset valinnaisin kategorioin ja näet graafisen yleiskatsauksen sisäänrakennetusta graafisesta työkalusta.  Voit myös julkaista lomakkeen, jonka avulla voit kerätä tietoa eri yhteistyötahoilta suoraan Tapaukset-moduuliin.

Projektityökalussa on lisäksi erilaisia toimintoja viestinnän tukemiseen, kuten esimerkiksi projektikalenteri ja keskustelufoorumit, jotka voi ottaa käyttöön tarvittaessa. Voit myös julkaista visuaalisesti laadukkaat verkkosivut sisäänrakennetun julkaisutyökalun avulla ja tiedottaa osallistujia ja yhteistyötahoja tärkeistä asioista.

Seuraa

Projektipäällikön tukena toimivat projektityökalun tilaraportointi ja aktiviteettiraportit. Jos osallistujat raportoivat työaikaa, voidaan raportit esittää taulukkona tai graafina ja verrata esimerkiksi budjettia toteumaan ja ennusteeseen. Kaikista keskeisistä muutoksista tallennetaan loki, joka voidaan näyttää projektinhallinnan kokouksissa tai katselmoinnissa.

Vaikuttaako mielenkiitoiselta? Ota yhteyttä ja kerromme lisää!