Toimintaperiaatteet ja – ehdot

Webforum Europe AB (Webforum) omistaa ja ylläpitää www.webforum.com-ohjelmistoa. Ohjelmistot ovat tarjolla Webforumin vuokrapalveluna Internet-pohjaisina alustoina (Platform) ja toimivat Webforumin palvelimilla.

Koska näitä palveluita päivitetään tarpeen mukaan, voivat ohjelmistot muuttua ajan mukana. WFE pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tai muuttaa alla olevia dokumentteja, kun Webforum katsoo sen aiheelliseksi.

Webforum on päättänyt noudattaa alan standardeja käyttämällä Almegan pilvipalvelujen yleisiä sääntöjä.

Webforumilla on oikeus säätää vuosittain voimassa olevien sopimusten hintatasoa nykyisen hinnaston muutosten perusteella.

Sopimus

Webforumin vakiosopimusta sovelletaan, mikäli asiakaskohtaista sopimusta ei ole tehty.

Yleiset säännökset

(Published by IT & Telecom company Almega 2014)

Yleiset säännökset sisältävät käytäntöjä ja oikeudellisia tietoja, jotka koskevat alustojen käyttöä sekä alustojen työkalujen ja palvelujen käyttöä.

Henkilötietojen käsittely

(Published by IT & Telecom company Almega 2014)

Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä ovat henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ja oikeudelliset tiedot.

Lisäsopimus

Asiakkaille, joilla on jo sopimuksia, mutta jotka haluavat täydentää sopimusta henkilötietojen käsittelystä, allekirjoitamme mielellämme täydentävän lisäsopimuksen, joka on laadittu siten, että se noudattaa EU: n tietosuoja-asetuksen 2016/679 uusia sääntöjä.

Ota yhteys, mikäli sinulla on kysyttävää toimintaperiaatteistamme.
pekka.kotkajuuri@webforum.com | +358 400 840 189