Projektien aikaraportointi

Tukeeko aikaraportointijärjestelmä vain talousosastoa eikä projektipäälliköitä? Antaako aikaraportti tietoa vain käytetystä ajasta eikä jäljellä olevasta ajasta?

Webforumin aikaraportointi tukee laskutusta ja projektin seurantaa samassa järjestelmässä – sisältäen lisäksi kaiken muun tiedon projektista.

Aikaraportointi on usein aikaa vievä ja tylsä tehtävä, mutta Webforumissa voit raportoida alle 5 minuutissa päivän tai koko viikon työajan. Aikaraportoija voi raportoida aikaa kaikkiin projekteihin samanaikaisesti. Tämä voi olla ratkaiseva ero siihen, tuleeko aikaraportointi tehtyä vai ei.

Aikaraportoinnissa voidaan ilmoittaa poissaolot ja raportoida projektin ulkopuolisia tehtäviä. Myös muiden resurssien kuin käyttäjien aikaa voidaan raportoida Webforumissa. On mahdollista määrittää, ketkä voivat hyväksyä toisten henkilöiden aikaraportointeja.

Aikaraportointi rekisteröi käytetyn ajan sekä muut kustannukset eri projekteille ja tehtäville. On mahdollista myös raportoida jäljellä olevaa aikaa. Kun tehtävälle annetaan hinta ja kustannukset, muodostuu aikaraportoinnista oleellinen osa talouden seurantaa.

Suunniteltua ja raportoitua aikaa sekä kustannuksia voidaan analysoida sisäänrakennetussa raportointityökalussa yksittäisen projektin tai kokonaisen projektisalkun, eri ajanjaksojen ja muiden yksityiskohtien tasolla.

Aikaraportointi ei ole koskaan ollut helpompaa! Raportoi webissä tai älypuhelimella!

Esimerkkejä toiminnoista

– Päivä-, viikko- ja kuukausinäkymä
– Käytetty aika
– Jäljellä oleva aika
– Ylimenevän ajan kustannusten raportointi
– Aikaraportin laatijan hyväksyminen
– Aikaraportin hallinnoijan hyväksyminen
– Kytkeminen projektinhallintaan ja hintoihin/kustannuksiin
– Kytkeminen raportointiin/päätöksenteon tukeen
– Laskujen luonti
– Vienti Exceliin
– Hallinnoijan mahdollisuus nähdä kaikkien resurssien aika

Muut toiminnot