Projektitoimisto, ohjelmat ja projektisalkut

Tärkeä osa Webforumia on projektitoimisto, ohjelmat ja projektisalkut.

Webforumin projektitoimisto antaa yleiskatsaus käynnissä olevista projekteista ja niiden tilanteesta ajankäytön ja rahan suhteen. Projekteja voidaan luokitella eri kategorioihin, jotta saadaan sellainen seuranta kuin halutaan.

Saat esille erilaisia yleiskatsauksia suoraan projektitoimistosta, esimerkiksi Gantt-kaavion kaikista projekteista ja niiden vaiheista, tai ”kuplakaavion”, joka avulla näytetään projektin kompleksisuus, hyödyt ja koko. Projektitoimistossa voit kätevästi ja nopeasti avata projektin suunnitelman tai yksityiskohtaiset tiedot ja päivittää ne.

Yksityiskohtaisempi analyysi esimerkiksi budjetista, toteumasta ja ennusteesta on saatavilla sisäänrakennetusta raportointityökalusta. Projektisalkun projektien resurssien suunnittelua ja seurantaa varten on resurssien suunnittelunäkymä.

Esimerkkejä toiminnoista:

– Yleiskatsaus kaikista projekteista
– Projektien luokittelu
– Filtteröinti ja näytettävien tietojen valinta
– Filttereiden tallentaminen ja jakaminen
– Graafinen visualisointi
– Liikennevalot
– Gantt
– Graafiset yhteenvedot
– Kuplakaavio
– Vaiheiden visualisointi
– Tilaraportointi

Muut toiminnot