Riskienhallinta

Systemaattista riskienhallintaa yhteistyöllä

Oletko sinä, kuten moni muukin projektipäällikkö, huolissasi kriisistä, joka uhkaa projektisi lopputulosta tai tavoitteisiin pääsyä. Monet projektipäälliköt käyttävät vanhentuneita metodeja ja työskentelevät riskien parissa joko Excelissä tai Wordissa. Tämä tekee vaikeaksi ajankohtaisen tiedon keräämisen, asioista tiedottamisen ja riskien tilanteen seuraamisen.

Webforumin riskienhallintatoiminnon avulla voit hallita kaikkia projektisi riskejä yhdellä ja systemaattisella tavalla läpi kaikkien vaiheiden – riskien tunnistamisesta niiden arviointiin ja toimenpiteisiin asti. Analysoi riskejä ja priorisoi toimenpiteitä riskimatriisien avulla. Jaa riskejä pienentävät aktiviteetit oikeille ihmisille työympäristössäsi. Aktiviteetit näkyvät oikeille henkilöille automaattisesti näiden Tehtäväni-listoilla. Priorisoi ja tartu nopeisiin päätöksiin ilman toimintojen pysähtymistä.

Enemmän kuin pelkkä riskienhallintatoiminto

Riskienhallintaa yhteistyöllä
Tee yhteistyötä riskien ympärillä, delegoi toimenpiteitä ja osallistuta projektin jäseniä jokaisessa vaiheessa automaattisten tehtävien, varoitusten ja muistutusten avulla.
Checklist
Visualisointi ja kontrolli
Analysoi tapahtuneita muutoksia, optimoi aktiviteetteja ja seuraa riskien tilannetta. – kaikkea reaaliajassa. Raportit, dashboardit ja valvontatyökalut antavat kokonaiskuvan organisaation riskeistä.
Checklist
Älykäs raportointi
Esitä osallistuttavia ja merkityksellisiä raportteja johdolle. Sisällytä riskiyhteenvetoja, riskimatriiseja sekä näihin sopivia toimenpiteitä.

Joitakin toimintoja

  • Graafinen riskimatriisi
  • Valmiiksi määritellyt kentät todennäköisyydelle ja seuraukselle
  • Historiatiedot

Katso video Webforumin riskienhallinnasta

Muut toiminnot