Utforska Webforum

Vi har utvecklat en plattform som samlar alla viktiga verktyg som du behöver för att frigöra tid för dig och dina projektdeltagare. Du kan fokusera på att driva framgångsrika byggprojekt istället för att leta och sammanställa information! 

tavla-1-1
planering510x500

Samla allt på ett ställe

Här hittar du alla verktyg ditt projekt behöver. Ofta räcker det inte med bara en gemensam plats för att dela handlingar. Här kan du också hantera Fråga/Svar, Avvikelser, Checklistor och all annan information som hör till projektet. Självklart även kommunikationen i projektgruppen! 

Projektöverblick

Dokumenthantering

Visuella tavlor

Lätt att göra rätt

I Webforum använder vi behörighetsroller för att underlätta samarbetet i projekt. Med rätt behörighet är det tydligt var och hur man ska arbeta med dokument och annan informationshantering. Samarbetet mellan olika parter i byggprojektet blir både enkel och säker. 

Dokumenthantering

Behörighetstyrning

Enhetligt arbetssätt

dokument488x500
visuella-tavlor-1

Sökbart och spårbart

Ibland räcker inte bra struktur för att man ska hitta rätt information. För att spara tid så finns det både enkel sökfunktion och mer detaljerad sök i alla projektets delar. Populära sökningar kan också sparas och delas med andra som vill spara tid. Det är viktigt att kunna gå tillbaka i loggar för att förstå vad som har ändrats under vägen med både dokument och annan information i projektet. Därför loggas alla ändringar och sparas hela projektets livslängd. 

Kommunikation

Versionshantering

Fråga/svarVad säger våra kunder?

”Jag skulle gissa på att vi sparat minst en timme varje vecka per person, vilket för 20 personer i ett normalt projekt på tio veckor resulterar i 200 timmars ren besparing, mycket lågt räknat.”

“Valet föll på Webforum eftersom det är en skalbar plattform som hjälper oss att samla all information i våra byggprojekt på ett ställe. Vi har stort förtroende för att Webforum kommer främja vårt samarbete internt och externt samt bidra till vår fortsatta satsning på en minimerad miljöpåverkan.”

Så enkelt kommer du igång med Webforum

circle-1-solid

Uppstart

Vårt engagerade Customer Success-team hjälper er att komma i gång med ert önskade arbetssätt i vår lösning. Tillsammans lägger vi en plan som säkrar att ni får ut maximalt värde av er användning av tjänsten på kortast möjliga tid 

circle-2-solid

Införande

Ni har löpande avstämningar med er tilldelade Customer Success-person för att säkerställa att ni använder alla verktyg på bästa sätt i projekt. Ni kan även bjuda in era konsulter och entreprenörer för en kort introduktion till Webforum.

circle-3-solid

Support

När vi tillsammans har fått i gång ert optimala arbetssätt i Webforum så öppnar vi upp för alla era deltagare att ställa frågor löpande till vårt supportteam. FAQ och support via chatt, e-post eller telefon ingår i alla våra paket. 

Vanliga frågor

Vilka funktioner har Webforum?

Webforums lösning har stöd för de centrala processerna i bygg- och anläggningsprojekt. Förutom dokumenthantering i världsklass med inbyggda ritnings- och modellvisare hanteras även Fråga/Svar, Avvikelser, Checklistor och all annan informationshantering i projekt. Självklart även kommunikationen med projektgruppen. 

Erbjuder ni migrering av pågående projekt?

Vi på Webforum kan hjälpa till att migrera era pågående och avslutade projekt till Webforum. 
 
Webforum har stöd för import av dokument inkl metadata och användare. Vi har även ett öppet API för en smidigare uppladdning av stora leveranser.

Kan jag ha flera projekt igång samtidigt i Webforum?

Det finns inga begränsningar för hur många projekt som kan drivas i Webforum samtidigt. Inte heller några begränsningar för hur många deltagare eller dokumentvolymer som kan hanteras. Lösningen har översiktsvyer som visar tidplaner för flera projekt och även dokumentation för alla projekt.

Hur funkar behörigheterna?

I projekt använder vi behörighetsroller för att dela information på rätt och säkert sätt. Det finns också möjlighet att använda övergripande behörighetsroller för t ex vilka grupper som får skapa nya projekt. 

Hur kan jag hålla koll på vad som ändras/händer?

Lösningen har flera olika sätt att avisera om nya händelser och uppdateringar i projekt. En del skickas automatiskt från systemet och andra t ex bevakningar eller meddelanden kan användare själva ställa in. 

Är det lätt att få alla användare att komma in i systemet och använda det? 

Ja, Webforum är känt för att vara mycket användarvänligt och eftersom t ex dokumenthanteringen liknar utforskaren på många sätt så är det enkelt för alla att förstå och använda. 

Hur fungerar er filhantering?

Systemet hanterar alla filtyper och våra viewers klarar alla vanliga filformat för ritningar och modeller. Vi har även integration med Office365 och kan erbjuda samtidig redigering via Office Online.  

Vilken projektmodell följer ni? 

Mallprojekt i Webforum kan anpassas för att stödja olika projektmodeller. Kundens dokumentmallar kan läggas upp i mallbibliotek för att användas enligt projektmetodiken.

Över 40 000 använder Webforum för att skapa samarbete och minska slöseriet i byggprojekt varje månad! 
Har du rätt förutsättningar för ditt byggprojekt?