17.3 – Välkommen till ett bättre Webforum!

Under sommaren har vi jobbat hårt med förbättringar i tjänsten. Vi är därför stolta över att få berätta om de viktigaste ändringarna i Webforum 17.3. Om ni vill utnyttja delar av Webforum som ni ännu inte använder, kontakta gärna Webforum eller en Webforumpartner.

Översikt

Autodesk Forge ersätter RasterEx

Vi är stolta över våra dokumentvisare och jobbar kontinuerligt med att göra det enklare och mer effektivt att titta på och hantera dokument. Som en del av det arbetet har vi beslutat att byta ut RasterEx mot marknadsledande Autodesk. Autodesk erbjuder en mer stabil och framtidssäkrad visare för alla de vanligaste ritningstyperna. Förändringen genomfördes under slutet av augusti.

Utökat API

Vårt API ger er möjlighet att använda er data hos Webforum på andra sätt än genom att logga in hos oss. T ex för att automatisera olika processer. Vi utökat APIt så att det är möjligt att uppdatera metadata utan att behöva ladda upp filen och vice versa. Vi har också lagt till möjligheten att ta bort dokument.

Snabbare listning av mappar

En av de mest irriterande saker som finns är att vänta på att saker ska hända. Vi har förbättrat hastigheten i listningen av mappar så det går snabbare för er att komma till dokumenten ni behöver.

Enklare och bättre pdf-utskrift

Vi har fått mycket återkoppling på den förbättrade utskriften till pdf som vi introducerade i 17.2. Tack för den! Baserat på den återkoppling vi fått så har vi gjort tre förbättringar i designen.

  • Introducerat möjligheten att skriva ut flera ärenden åt gången som pdf. Du kan nu markera flera ärenden i listan och välja ”Spara som pdf” från knappraden.
  • Vi sparar nu de fält du valt för utskrift så att det blir enklare att göra samma val igen.
  • Om ni har gjort egna fält för projektinformation så kan de också väljas för utskrift. Det här gäller om ärendet ligger i ett projekt.

Förbättrade webbformulär

Webbformulär gör det enkelt att få in ärenden från externa parter. Det kan t ex gälla förbättringsförslag, incidenthantering eller skaderapporter. Vi har gjort ett antal förbättringar i webbformulären.

  • Captcha för att garantera att den som gör inmatningen är en människa.
  • Vi har gjort textfälten större.

 

Förutom den tid som rapporteras i Webforum finns det också en möjlighet att följa upp andra kostnader i projektet. Dessa har fått det mer deskriptiva namnet ”övriga kostnader”. Vi har också utökat APIt för den som vill automatisera överföringen av kostnader – t ex i form av fakturor från ert ekonomisystem.

Övriga kostnader kan slås på/av i projektet

Den som är administratör för projektet (har skrivbehörighet på projektdetaljer) kan själv välja om projektet ska jobba med ”övriga kostnader”. Inställningen hittar du på projektets detaljer och kan slås på om det är på för projekt på webbarbetsplatsen.

Här slår man på möjligheten för projektet att välja att jobba med ”övriga kostnader”.


Projektledaren eller en administratör kan i projektdetaljerna välja om övriga kostnader ska användas i projektet.

Projekttillhörighet visas alltid i Admin

Vi visar nu alltid vilka projekt en användare tillhör när man går in på dennes detaljer i Admin. Kryssrutan för ”Visa projektgrupper” försvinner i och med denna förändring.