Dags för byggprojekt att bli digitala på riktigt

Digitaliseringen är här för att stanna och den har redan påverkat många branscher. Branschförändringen har däremot ännu inte tagit sig stora uttryck inom samhällsbyggnad. Fortfarande används analoga byggdagböcker och manuella protokoll på byggmöten, medan beslut och detaljer lätt faller bort i långa email-trådar. Tiden är nu kommen för digitala byggprojekt!

Verktyg som inte håller måttet

En stor anledning till byggbranschens långsamma anpassning har varit avsaknaden av riktigt bra och lätthanterliga verktyg som verkligen skapar nytta i det dagliga arbetet. Vanligt är att man använder sig av analoga byggdagböcker där man uppdaterar projektets gång och stödjer upp med enklare program.

Detta arbetssätt kan fungera bra till en början då man driver byggprojekt i mindre skala, men när behovet av uppföljning och översikt blir större behövs ett mer kraftfullt stöd för att hantera den ökade informationsmängden mellan alla parter.

1. Kategorisera dina filer

Ett team som använder Webforums verktyg tillsammans

En välfungerande hantering av viktiga dokument, filer och ritningar är grundläggande för ett byggprojekt. En smart dokumentstruktur kan vara lätt att fixa, och idag finns även många molntjänster där man kan dela filer med varandra. Något man i en sådan enkel lösning ofta går miste om är möjligheten att sortera filerna för att göra dem sökbara.

Så, hur ska man hantera all sin värdefulla information på mest effektiva sätt?

Genom att kategorisera samtliga byggfiler med hjälp av metadata kan du snabbt hitta precis den fil du behöver. Detta är väldigt användbart under själva projektets gång, men även mycket värdefullt i ett senare skede då man kan vilja se de ritningar som haft med ett visst projekt att göra.

Läs mer om Webforums dokumenthantering

 

2. Arbeta agilt med ärenden

Ett team som diskuterar tillsammans

Byggbranschen har länge upplevt det överväldigande att jobba med stora projektplaner. Man efterfrågar mer praktiska arbetssätt för att följa upp det dagliga arbetet. Man vill använda listor över vad som ska göras och vad som är klart. Då oförutsedda händelser är vanliga under ett byggprojekt, vill man på ett enkelt sätt fånga upp och åtgärda dessa för att undvika budgetavvikelser. Trots en bra filstruktur och välarbetade projektplaner kan det vara svårt att få till ett riktigt bra arbetssätt kring detta.

Vi insåg detta problem tidigt, och utvecklade därför ett stöd för detta.

Med Webforums ärendehantering skapar du ärenden för vad som ska göras, för att sedan enkelt hålla koll på tidsramar, ansvarsfördelning och status. Det blir lätt att rapportera in nya ärenden digitalt och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om status. På så sätt kan digitala byggprojekt anta ett mer proaktivt och agilt arbetssätt som är mer anpassat efter projektets förutsättningar.

Utöver detta, skapas även ett värdefullt informationsunderlag för att gå tillbaka i avslutade projekt och få inblick i vad som skett.

Läs mer om Webforums ärendehantering

 

3. Håll budgeten i dina digitala byggprojekt

Med digitala byggprojekt håller du enkelt budgeten med hjälp av ärenden.

Med Webforum får du den grundläggande filstrukturen med tillgänglighet, spårbarhet och samarbete i fokus. Samtidigt adderar ärendehanteringen ett värdefullt lager som ger mervärde i det dagliga arbetet. När all information är uppdaterad och tillgänglig, kan alla delaktiga parter bli fullt insatta i projektets utveckling och kan agera mer proaktivt. Detta leder till att problem enklare kan förutses och defekter hanteras snabbare. Genom vår ärendehantering som möjliggör ett effektivt arbete i byggprojekt, hoppas vi vara en viktig del i digitaliseringen av byggbranschen.

Vi ser framemot att bidra till många lyckade, digitala byggprojekt framöver.

Se hur Webforum passar dina behov genom att boka en demo tillsammans med oss.

 


Tillbaka till bloggen