Fredrik Pettersson

Nyckelpersoner som slutar i mitten av en viktig projekt, tekniska svårigheter eller resurser som försvinner? Den obehagliga listan på vad som kan gå fel i ett projekt kan göras lång. Webforum träffar Fredrik Pettersson, en av Sveriges ledande experter inom riskhantering och diskuterar tips på vägen till effektiv produktion och önskade resultat. Fredrik är SIS […]

positiva risker

Upplever du som många andra risker på ett negativt sätt? Du har fel! Riskhantering är ofta länkad till eventuella negativa utfall. Men vad händer då med positiva risker och möjligheter? Lönsamhet och tillväxt hänger ofta ihop med risktagning och olika utmaningar. Riskerna ger dig en insikt i vad du behöver förbättra – men ännu viktigare, […]

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70