partnering

Under det senaste decenniet har partnering som samarbetsform fått allt större utrymme inom byggbranschen. Partnering eller samverkan som det också kallas växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen. Vissa aktörer i branschen uppskattar att ca 40 procent av alla större och komplexa projekt genomförs med hjälp av partnering. Vad är […]

Webforum Europe AB, Solna Torg 13, 171 45 Solna | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70