Rotar du ofta igenom många PDFer för att hitta den rätta? Vi vet att det är ett problem för många användare som har många bilder eller ritningar med liknande namn i en mapp. För att göra ert liv lättare och spara er tid som ni nu lägger på att leta finns nu möjlighet att se […]

Nu är den här! Som vi berättade förra månaden så släpper vi en helt ny startsida för projekt. Startsidan ger er en plats att samla kommunikation och skapa en bild av vad som händer i projektet. På startsidan ser alla som har tillgång till projektet vilka som är medlemmar och de senaste händelserna. Det är […]

partnering

Under det senaste decenniet har partnering som samarbetsform fått allt större utrymme inom byggbranschen. Partnering eller samverkan som det också kallas växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen. Vissa aktörer i branschen uppskattar att ca 40 procent av alla större och komplexa projekt genomförs med hjälp av partnering. Vad är […]

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70