Vi jobbar kontinuerligt med att göra Webforum bättre för er. Här är några av alla de viktigare övriga förbättringar vi gjort under sommaren: – “Spara som PDF“ fungerar nu också för de äldre Microsoft Office-filtyperna .doc .xls och .ppt precis på samma sätt som för de senare .docx .xlsx och .pptx. – På projektstartsidan kan […]

Vi tycker att ni ska jobba på ett sätt som passar er. Ett sätt för oss att stödja det är vårt öppna API som gör det möjligt för er att integrera med andra system. Det går nu att uppdatera mappar via vårt API (PUT folder end point) och det går också att ändra projektnumret i […]

Med ansvaret att administrera följer ett behov att ha kontroll – speciellt över vem som kan se vad. Vi har nu fler sätt att kontrollera hur behörigheten är uppsatt.   Projektadministratörer kan se gällande behörighet för projektmodulerna i en användares detaljer.   Den som är administratör för webbarbetsplatsen och nu också för ett projekt kan exportera en […]

I widgeten för ärenden på webbarbetsplatsens Startsida, som normalt är den sida du ser först när du loggat in, visas de ärenden du är tilldelad. För att bättre förstå vad som är mest akut sorterar vi nu ärendena  efter slutdatum om sådant finns. Ärenden vars slutdatum passerats markeras i rött.  

Länkar är ett naturligt sätt att dela och upptäcka innehåll på Internet. Nu kan du lägga länkar som dokument i ditt projekt eller din webbarbetsplats. En av fördelarna med att lägga länkar som dokument i Webforum är att du kan använda alla standardfunktioner för dokument som granskningar, godkännande, metadata etc för dina länkar. Så även […]

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70