Använd kraften hos meta

Metadata är ett sätt att lägga extra lager av data på dokument. Det används av några av våra webbarbetsplatser som har stora mängder dokument och behov av extra struktur och sökmöjligheter. Metadatataggarna kan användas för att söka efter information eller organisera stora dokumentstrukturer. Utan möjlighet att använda strukturerad metadata för att organisera era stora dokumentmängder kan ni till exempel riskera att:

– Lägga för mycket tid på att leta efter relevant dokument
– Göra dubbel eller trippelarbete eftersom det är otydligt om leverabeln redan är på plats
– Förlora värdefull information i stora dokumentvolymer

I aprilreleasen introducerar vi möjligheten att uppdatera metadata för många filer utan att uppdatera själva filen. Det gör det lättare att hantera metadata i bulk utan att påverka versionshanteringen.