Användningsområden för strukturerat samarbete

Webforums helhetslösning anpassas till dina behov för att strukturera just den typ av projekt och samarbeten som du bedriver.

Våra användare finns i flera olika branscher där projekt bedrivs i varierande omfång. Vissa användare njuter av hur enkel tjänsten är att använda, medan andra uppskattar hur verktyget kan bemöta väldigt komplexa behov. Tack vare en lättillgänglig, strukturerad och anpassningsbar tjänst passar Webforum flera olika användningsområden och samarbetsformer, vilket i slutändan bidrar till framgångsrika projekt och resultat.

Vanliga användningsområden

 • IT-projekt
 • Marknadsprojekt
 • Nätverk
 • Kommittéer
 • Produktutveckling
 • Egenkontroller
 • Kundprojekt
 • EU-projekt
 • Utbildning
 • Samverkan
 • Kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete (ISO-arbete)
 • Kriswebb