Byggprojekt och förvaltning


Effektivt projektarbete borde inte vara så här svårt!

Många byggprojekt fastnar med begränsade lösningar som fungerar i ett tidigt skede, men saknar mer avancerade funktioner vid ett växande behov av projekthantering. Byggbranschens snabba digitalisering ökar förväntningar från samarbetspartners att arbetet ska fungera helt digitalt och utan krångel. Våga vägra värdelösa verktyg!


Alla filer i en och samma lösning.

Frigör kraften med strukturerat samarbete

Vi tror på att digitalisera informationshanteringen i byggprojekt och låta viktiga kringaktiviteter skapa mervärde i arbetet. Tänk dig en helhetslösning som ger en komplett överblick över löpande ändringar, deadlines, ansvarsfördelning, budget och risker, där platschefen har fullständig kontroll. Onödiga konflikter, oklarheter och manuella arbetssätt kan undvikas genom stöd för direktrapportering och enkel uppföljning.

Strukturera dina byggprojekt idag

Se hur dina specifika behov kan mötas och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.


Värdefulla funktioner för smartare byggprojekt

Webforums verktyg för byggprojekt är mer än bara ett sätt att driva projekt. Vi möjliggör ett strukturerat samarbete mellan all involverade parter under alla faser i projektet med fokus på genomförande och resultat.


1. Jobba med filer och dokument på allvar

Arbete med byggprojekt centreras kring viktiga filer som ofta kan vara svåra att hantera på ett effektivt sätt. Genom att verkligen arbeta med dessa filer och strukturera dessa i Webforums verktyg kan all informationen som finns skapa ett större värde i dina projekt. Med hjälp av funktioner som dokument- och filsamlingar, granskning, versionshantering, metataggning och klassificering i en och samma lösning sparar ni både tid och resurser.

 • Dokumentsamlingar
 • Metataggning av filer
 • Enkel sök/åtkomst
 • Granskning och godkännande
 • Förhandsgranskning av ritningar
 • Versionshantering
 • Aktivitetslogg
Strukturera dina filer för effektivare byggprojekt

2. Låt kringaktiviteter skapa värde i dina projekt

Kringaktiviteter som ärenden, ÄTA och avvikelsehantering utgör en stor del av byggprojekt och kan lätt orsaka  förseningar och ökade kostnader ifall de inte hanteras effektivt. I Webforum kan du kategorisera olika ärendetyper för att använda dessa till din fördel och skapa en tydlig överblick. Tillsammans med den visuella projektportföljen blir det enkelt att löpande göra uppföljning.

 • Ärendehantering
 • Direkt ärende-rapportering
 • Riskhantering
 • Tidsuppföljning
 • Visualisering av projektportfölj

3. Håll alla involverade parter uppdaterade

Ofta deltar flera olika parter i byggprojekt, vilket skapar en utmaning att hantera kommunikation, behörighet och fildelning med interna och externa projektintressenter. Detta underlättas med hjälp av en smidig in- och utlåning av filer, behörighetsinställning och en kraftfull dokumentvisare där komplexa filer och ritningar kan förhandsgranskas. Stöd finns även för arbete med 3D-modeller, BIM och DWG.

 • E-postlistor
 • SMS-funktion
 • Gemensam kalender
 • Att-göra-listor
 • Prioritering av arbetsuppgifter
Enkel kommunikation mellan alla inblandade parter

Praktiskt värde av Webforum i byggbranschen

Vi värderar våra klienters åsikter i vår kontinuerliga strävan att förbättra upplevelsen och kundnyttan med vårt verktyg.

Tyréns skapar struktur bland tusentals filer

Tyréns använder Webforum som projektportal och standardverktyg i sina projekt sedan 2012. Värdet för dem är framförallt att smidigt kunna hantera stora informationsmängder och möjligheten att strukturera navigationen med metadata. De uppskattar även den goda dialogen tillsammans med Webforum angående nya funktioner som behövs för att kontinuerligt utveckla verktyget.


Tyréns

”Kundnyttan för oss är enkelheten att komma igång kombinerat med möjligheten att växa och då använda mer avancerade funktioner efter behov.”

Stefan Persson, BIM/GIS-strateg, Tyréns

Sundsvall Elnät

”Med hjälp av Webforum har vi enkelt kunnat skapa en gemensam plats på webben där alla 14 elbolag kan samarbeta effektivt.”

Torbjörn Ullberg, Stabschef, Sundsvall Elnät


Landstinget i Jönköpings Län

”Med Webforum får vi kontroll på alla ritningar och dokumentation i våra byggprojekt. Vi har många rullande byggprojekt igång samtidigt och då är det viktigt att få en god överblick och kontroll på dem alla”.

Martin Flodin, Cad-Strateg, Landstinget i Jönköpings Län