Projektkontor

Totalgrepp om hela projektportföljen

Webforums projektkontor är navet som håller ihop de olika projekten och ger en samlad bild av projektstatus, resursläget, kostnader och risker.

Webforum Projektkontor

Överblick, planering och djupanalys

Webforums projektkontor kombinerar visualisering av projektportföljen och resursläget med möjligheter till djupanalys i ett och samma verktyg. Kombinerat med rapportmöjligheter i världsklass blir det enklare att prioritera projektportföljen, upptäcka fallgropar i tid och styra mot strategiska mål.

Strukturera ditt projektkontor idag

Se hur dina specifika behov kan mötas och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

Funktioner

Webforums Projektkontor är mer än bara ett sätt att överblicka dina projekt.

Uppföljning och analys

Webforums projektkontor kombinerar överskådlighet över alla projekt med möjligheter till djupanalys i ett och samma verktyg. I olika vyer finns möjlighet att följa status i de olika projekten och utvärdera projektverksamheten mot strategiska mål. Alla projekt listas med statusinformation och tidplan. För ytterligare analys kan man göra urval på portfölj, region, eller annan valfri klassificering av projekt för att analysera informationen i listform eller som diagram.

Till projektkontoret hör även en kraftfull rapportgenerator för analys av kostnader som budget, utfall och prognos för valfri tidsperiod. Rapporter i form av data och diagram kan publiceras i olika dashboards för att presentera relevant information i rätt sammanhang för ytterligare analys.

Matcha behov med resurser

Resurshanteringen visar tillgänglighet och efterfrågan tvärs alla projekt för samtliga resurser över tid. Informationen kan visas per projekt, enhet, individ eller roll för att ge bra underlag för resursägare och projektledare och säkerställa en optimal resursanvändning.

Följ upp risker i projekt och portfölj

Webforums projektkontorsstöd erbjuder riskhantering både för det enskilda projektet och för en hel projektportfölj. Risker värderas enligt sanning och konsekvens och kopplas till åtgärder för att monitoreras. I riskdiagram kan man visualisera de allvarligaste riskerna för ett enskilt projekt eller för en hel portfölj.

Projektmodeller och mallar

För att underlätta arbetet i projekt finns möjlighet att använda mallar som följer den valda projektmodellen. Mallar kan skapas både för projekt och förvaltningsuppdrag och publiceras i projektkontoret för att förankra det gemensamma arbetssättet.

Kundnytta hos Sundsvall Elnät

“Med hjälp av Webforum har vi enkelt kunnat skapat en gemensam plats på webben där alla 14 elbolag kan samarbeta effektivt.”

Torbjörn Ullberg, Sundsvall Elnät