Projektverktyg

Smidigt samarbete för alla i projektet

Webforums projektverktyg ger full kontroll över hela projektet. Ovärderliga funktioner för projektledaren och en lättanvänd projektplattform för alla inblandade.

Webforum Projektkontor

Enkelt för alla – avancerat vid behov

Webforums projektverktyg gör det enkelt att samarbeta i projekt med många deltagare och har samtidigt kraftfullt stöd för mer avancerade behov av styrning och stora informationsmängder. Förutsättningarna för ett effektivt projektarbete: planering, samarbete och uppföljning – allt samlat på ett ställe för alla inblandade.

Strukturera dina projekt idag

Se hur dina specifika behov kan mötas och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

Funktioner

Webforums Projektverktyg är mer än bara ett sätt att strukturera dina projekt.

Planera

I Webforum skapar du enkelt en tidplan för ditt projekt och delar ut arbetsuppgifter till alla deltagare. Planen kan delas in i faser och milstolpar eller beslutspunkter som följer er projektmodell. Inventera och kategorisera risker utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumentera åtgärder.

Samarbeta

Stora delar av arbetet i projekt sker i dokumentform. När många jobbar med samma dokument är det viktigt att alla ändringar versionshanteras och att versionshistoriken finns lätt tillgänglig. Det är också  praktiskt att den senaste versionen alltid finns lätt tillgänglig. Länkar till  dokumenten kan dessutom skapas från olika delar av verktyget för att t ex ingå i en statusrapport eller som underlag i ett ärende. Om ni jobbar med granskning före godkännande av dokument så kan ni välja mellan parallella och seriella flöden. I projekt med stora dokumentmängder är det vanligt att märka upp filerna med olika attribut, s k metadata, för att underlätta vid sökning och för att visa mer information om filen i dokumentlistan. Detta arbetssätt stöds i Webforum.

När projektet startat uppkommer en mängd nya frågor – stora och små. I Webforums ärendehantering får ni koll på alla dessa och säkerställer att inget trillar mellan stolarna. Kategorisera alla ärenden i valfria kategorier och få en visuell överblick med hjälp av de inbyggda graferna. Ni kan t o m publicera formulär för att få in information från olika intressenter direkt in i ärendemodulen. Det finns många ytterligare stödfunktioner, t ex en projektkalender och ett diskussionsforum som kan slås på vid behov. För stora projekt kan även det inbyggda publiceringsverktyget vara till stor hjälp för att informera projektdeltagare och intressenter om viktiga saker samt för att ge projektet en snygg grafisk profil.

Följ upp

Till projektledarens hjälp finns både statusrapporter och aktivitetsrapporter. Om projektdeltagare tidrapporterar kan rapporter presenteras både i tabeller och grafiskt för att jämföra t ex budget med utfall och prognos. Alla viktiga ändringar loggas och kan visualiseras på projektmöten eller vid en revision.

Kundnytta hos SL

”Webforum har en kraftfull produkt med en mycket bra kombination av funktioner för avancerad dokumenthantering, projektplanering, kommunikation och rapportering. Som helhet bedömer vi att Webforums produkt tillgodoser våra behov i mycket hög utsträckning”

Markus Hagstrand, projektledare på SL Program Spårväg City.