Styrelsewebb – Styrelseportal


Föråldrat arbetssätt stjäl dyrbar tid från styrelsearbetet

Känner du igen dig i kallstart på möten, jobbig pappershantering och svårighet att följa upp beslutade actions? Styrelsen är de som ska få saker gjorda och fatta viktiga beslut, men fastnar ofta i manuellt arbete kring signering av fysiska dokument, långa protokoll och administrativa uppgifter. I dagens föränderliga värld, med nya digitala möjligheter, står styrelsearbetet inför en revolution. Här gäller det att hitta arbetssätt som aktiverar styrelsens fulla styrka och skapar värdefulla resultat.


Styrelsewebb

Revolutionera styrelsearbetet med marknadens bästa styrelseportal

Under de få gånger per år en styrelse sammanstrålar, bör fokus vara att fatta viktiga beslut och driva den strategiska agendan. Genom att understödja administrativa delar av styrelsearbetet skapas ordning och reda som ger plats för mer värdeskapande arbete. När all kraft kan läggas på det faktiska styrelsearbetet frigörs potentialen hos samtliga medlemmar att bidra och vara delaktiga. På så sätt kan strategiska diskussioner få större utrymme och ovärderlig kunskap och erfarenheter komma till sin rätt.

Strukturera ditt styrelsearbete idag

Se hur dina specifika behov kan mötas och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

Styrelsewebb med funktioner för smartare styrelsearbete

Webforums Styrelsewebb är mer än bara ett sätt att distribuera styrelsedokumentation. Vi möjliggör ett strukturerat samarbete med fokus på genomförande och resultat.

1. Hantering av actions skapar effekt

Kraftigt förenklad administration frigör utrymme att besluta om viktiga åtaganden. Med smart hantering av tagna beslut och actions kopplade till åtaganden blir styrelsearbetet mer effektivt. Du slipper långa svårhanterliga beslutsloggar och kan enkelt sortera enligt status. Med Webforums lättarbetade dokumenthantering i grunden, får du dessutom full koll på beslut, ansvarsområden och statusläge som förenklar att uppnå verklig effekt.

2. Delaktighet på en helt ny nivå

Alla styrelsemedlemmar besitter insikter som är värdefulla i flera delar av styrelsearbetet. Med omedelbar tillgång till styrelsens gemensamma arbetsyta, inklusive beslut och actions, blir det lättare att bidra i form av kommentarer, granskning av filer och godkännande av beslut. Med digitalisering av pappersarbete, kallelser och annat administrativt arbete möjliggör Webforum en större delaktighet från alla styrelsemedlemmar i samtliga moment av styrelsearbetet.

3. Alla får full koll på det senaste

En stor utmaning kan vara att uppdatera alla styrelsemedlemmar om den senaste utvecklingen. Genom att digitalt tillgängliggöra kalender, styrande dokument och status på beslut och åtaganden kan styrelsemedlemmar bli mer agila och handlingskraftiga. Senaste uppdateringarna av regelverk och riktlinjer kan finnas nära till hands för att guida i viktiga beslut och åtaganden.

Styrelsewebb

Kundnytta hos iStone

”Webforums Styrelsewebb är en mycket användarvänlig lösning som uppfyller våra höga krav på just funktionalitet, flexibilitet och säkerhet. Att verktyget alltid finns tillgängligt för våra användare, oavsett var de befinner sig, att all dokumentation sparas säkert på ett och samma ställe samt att det sparar både tid och pengar är viktigt för oss.”

Per Fredriksson, iStone

Är du redo att uppgradera ditt arbetssätt och nå nya nivåer med ditt styrelsearbete?