Bättre översikt och kontroll för administratörer

Med ansvaret att administrera följer ett behov att ha kontroll – speciellt över vem som kan se vad. Vi har nu fler sätt att kontrollera hur behörigheten är uppsatt.  

Projektadministratörer kan se gällande behörighet för projektmodulerna i en användares detaljer.  

Den som är administratör för webbarbetsplatsen och nu också för ett projekt kan exportera en lista av användare för arbetsplatsen/projektet eller en grupp. Exporten innehåller numera också information om vem som bjöd in till webbarbetsplatsen och när.