Bättre support för integrationer

Vi tycker att ni ska jobba på ett sätt som passar er. Ett sätt för oss att stödja det är vårt öppna API som gör det möjligt för er att integrera med andra system. Det går nu att uppdatera mappar via vårt API (PUT folder end point) och det går också att ändra projektnumret i projektdetaljen för att ha samma nummer i olika system. På varje webbarbetsplats måste varje projektnummer vara unikt så vi kollar att det inte redan finns när du ändrar.