5 tips på saker du bör undvika för att inte riskera datasäkerheten i ditt byggprojekt


Idag är det inte acceptabelt att chansa med den digitala informationssäkerheten i företaget. Många företag lagrar konfidentiell och kritisk information i en (eller kanske flera) olika molntjänster och det är därför oerhört viktigt att man som beställare kan ställa krav på att information hanteras korrekt. Har ni en plan för ert projekt eller företag om datasäkerheten skulle äventyras?

Vi ger dig tips på 5 saker du bör undvika om du vill höja datasäkerheten i ditt byggprojekt.

  1. Utvärdera om det är lämpligt att använda tjänster där applikationerna driftas på amerikanska företags molntjänster som AWS och Azure, speciellt om informationen är okrypterad. Detta gör att amerikanska myndigheter kan begära att få ut din information och du kan även få problem när det gäller persondatat kopplat till GDPR-lagstiftningen. Du bör även ställa krav på din leverantör att få veta vilka som har möjlig åtkomst till din information. 

  2. Osäkra inloggningar? Se över era inloggningsmöjligheter. Är tjänsten säker? När bytte du lösenord sist? Finns det möjligheter att sätta upp regler för 2 faktors autentisering, BankID eller single sign-on (SSO)?

  3. För enkel behörighetsstruktur? Stöder ert system behörighetsstrukturer för samtliga användare eller behöver ni använda flera system och dela information på olika plattformar? Att en användare endast kan komma åt den informationen som denne har behörighet till ökar säkerheten och minskar risker för fel.

  4. Vilken är den senaste versionen? Att kunna spåra alla aktiviteter på dokument och handlingar är en vital del i datasäkerheten. Det är viktigt att ert system stödjer möjligheten till att se exakt vem som har gjort vad i systemet när.

  5. Låt inte leverantören tappa bort din data. Finns en backuprutin på plats hos leverantören där ni lagrar kritisk information? Vad händer om någon skulle radera fel fil eller att en server går sönder? Att fullständig backup görs och lagras på en separat plats är viktigt för datasäkerheten. Företaget som hanterar er data ska kontinuerligt göra återställningstester för att säkerställa funktion.

Webforum stöttar sina kunder med en tjänst som är tillgänglig dygnet runt. Webforums driftsmiljö är belägen i Sverige hos en europeisk partner med ISO 27001-certifiering och driftsmiljön, dvs. Internetanslutning, brandväggar, lastbalansering, webbservrar, databasservrar, applikationsservrar, filservrar, routrar, switchar etcetera, är fullt ut redundanta för att minimera risken att tjänsten inte är åtkomlig när någon del i miljön inte fungerar. Miljön är uppsatt på två olika geografiska platser för att kunna upprätthålla drift i det fall en större katastrofhändelse inträffar.

Övervakning av miljön och åtgärder görs dygnet runt, alla dagar på året. För de fåtal individer på Webforum som har åtkomst till produktionsmiljön och kunddata görs en registerkontroll av säkerhetspolisen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.

Webforum är en skalbar plattform för byggprojekt med effektiva funktioner för hantering av projekt, dokument, risker, ärenden och mycket mer. Tjänsten är flexibel, användarvänlig, tillgänglig och säker. Ett komplett stöd för att minska slöseriet i byggprojekt genom att på ett effektivt sätt planera, genomföra och följa upp projekten samt för att förvalta information. Webforum säkerställer att samtliga parter alltid har tillgång till rätt information.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta ert byggprojekt? Boka en demo med oss idag!