Effektivitet och samverkan i dina byggprojekt – expertens tips för att minska slöseriet


Byggsektorn har länge varit kritiserad för ineffektiva och förlegade arbetssätt. Enligt Swecos David Möller finns det flera möjligheter att förbättra processerna och minska slöseriet. I denna artikel kommer vi dela Davids tips för hur man kan effektivisera byggprojekt genom att förbättra samverkan och ta tillvara resurser på ett bättre sätt.

I ett avsnitt av Byggsnack, podden som handlar om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt, intervjuar vi Swecos David Möller. David är expert inom digitalisering, CAD och BIM-frågor och har lång erfarenhet av informationshantering i stora infrastrukturprojekt, bland annat Projekt Slussen i Stockholm.

I början av intervjun diskuterar David kritiken mot byggsektorn som ineffektiv och gammaldags. Han påpekar att det inte beror på att människor är lata, men att det absolut finns utrymme för att förbättra och effektivisera. David tar upp ett vanligt problem inom branschen, nämligen att man tar fram mycket information i ett skede som sedan går förlorad eller förfelas i ett senare skede av processen. Ett exempel är att man till en början gör avancerade 3D-modeller som sedan förenklas och ritas om flera gånger under projektets gång. David menar på att denna bristande informationshantering sker på grund av gamla arbetssätt för hur man delar upp arbetet mellan beställare och entreprenörer.

Samverkan och ”öppna böcker” är enligt David en framgångsfaktor i byggprojekt, men han påpekar också att det finns olika nivåer av information som man kan dela, och att vissa kontraktsfrågor t ex fortfarande måste hållas isär.

Vidare diskuterades behovet av samordning och informationshantering i projekt. David understryker att samordning tar tid och att det oftast krävs en dedikerad resurs för att hantera det, även i mellanstora projekt. När det gäller systemstöd så menar han att en bra projektplats är helt nödvändig för att driva projekt, så att alla parter vet var man förväntas dela information och hur samarbetet ska gå till. Han rekommenderar även att man använder sig av någon typ av ramverk, exempelvis PMI-modellen, för att dela in arbetsområden och styra behörigheter.

En annan viktig lärdom som David delar med sig av är hur automatisering kan vara ett effektivt verktyg för att minska slöseri. Genom att låta datorn göra delar av arbetet kan man spara mycket tid. David ger exempel på olika rutiner som kan automatiseras, såsom att generera ritningar, fixa ritningsstämplar samt kontrollera och granska tekniska handlingar.

Avslutningsvis säger David att det trots ovan punkter är viktigt att man håller ramverket enkelt, så att det är tydligt för alla är parter vad som förväntas.

Här kommer en sammanfattad version av Davids tips:

    1. Fokusera på samverkan och öppenhet
     Samverkan och öppenhet är avgörande för att minska slöseri och förbättra samarbetet mellan entreprenörer och beställare. Det handlar om att ha en öppen kommunikation och att dela information så tidigt som möjligt i processen. 

    2. Avsätt resurser för informationshantering. I större projekt är det viktigt att ha en person som ansvarar för att hålla ihop informationshanteringen. Det behöver inte vara en person på heltid, men det är viktigt att någon tar den rollen och ser till att det sker på ett strukturerat sätt. 

    3. Ha en projektplats. Någon typ av systemstöd/projektplats för informationshantering är nödvändigt för att skapa struktur och öppenhet i projektet.

    4. Ha ett tydligt ramverk. Det är viktigt att ha ett ramverk eller tydliga spelregler för hur man ska jobba, var informationen ska läggas, och hur man ska samarbeta. PMI-modellen (Project Management Institute) är ett exempel på modell som ger struktur för arbetet i projekt och hur information ska struktureras i olika arbetsområden.

    5. Automatisering. Genom att automatisera vissa uppgifter kan man spara både tid och resurser. T ex kan man automatisera generering av ritningar, ritningsstämplar, och teknisk dokumentation.  

    6. Fokusera på enkelhet: Enkla rutiner gör det lättare att göra rätt. Det finns inte alltid tid att sätta sig in i komplicerade rutiner, så det är viktigt att ha tydliga processer och spelregler som alla kan följa.