Produktuppdateringar


September 2023

Mer riktad sökning i den nya versionen av dokumentet

Vad: Förbättrade logiken kring hur sökmotorn fungerar när du söker efter filer i den nya versionen av dokumentet.

Varför: För att hjälpa användaren att hitta det de letar efter på ett snabbare och smidigare sätt.

Hur:

 1. Aktivera den nya dokumentversionen med växeln i det övre högra hörnet.
 2. Sök med vilken ordkombination som helst (istället för bara den exakta ordningen i dokumentets titel).
 3. Hitta det du letar efter snabbare och smidigare!

Automatiskt omdöpning av uppladdade dokument med dubbelt namn

Vad: Om ett dokument med samma namn redan finns i en mapp under uppladdning kommer produkten nu att automatiskt omdöpa det med en ökning av nummer.

 • Exempel: Om en fil med namnet A.docx laddas upp och det redan finns ett dokument med samma namn och filändelse, kommer det uppladdade dokumentet att få namnet "dokument A (1)".

Varför: För att förenkla processen att ladda upp dokument till en mapp, så att användaren inte blockeras om det finns en namndublett, men också kan skilja dem åt när de har laddats upp.

Hur:

 1. Aktivera den nya dokumentversionen.
 2. Ladda upp dokument som vanligt.

Uppdatering av inloggningsinformation på inloggningssidan

Vad: Högersidan av inloggningssidan har uppdaterats.

Varför: För att 1) informera om Webforum och 2) hjälpa användare att felsöka om det uppstår problem med inloggningsprocessen.

Hur:

 1. Gå till Webforums inloggningssida och kolla in informationen på höger sida (inaktiverat på mindre skärmar).

Tydligare vy vid zoomning på större PDF-filer

Vad: Tydligare och mer detaljerad förståelse när du zoomar in på större PDF-filer.

Varför: För att göra det kristallklart vad som står i detalj på en stor PDF.

Hur:

 1. Gå till Dokument (både gamla och nya).
 2. Öppna och zooma in djupt på en större PDF för att få en klarare vy.

Förbättrad kommentarsflöde på PDF-filer för mindre skärmar

Vad: Flyttade kommenteringsfunktionerna när du visar PDF-filer till den nedre sidan av skärmen för mindre skärmar (istället för på höger sida som på större skärmar). Du kommer också att hitta vägen tillbaka till Webforum här samt andra möjligheter att ladda ner PDF osv.

Varför: För att göra kommenterings- och granskningsprocessen av PDF-filer på mindre skärmar (t.ex. smartphones) smidigare och mer intuitiv.

Hur:

 1. Gå till dokument (både gamla och nya).
 2. Öppna vilken PDF som helst på en enhet med mindre skärm.
 3. Hitta kommentarer (och andra alternativ) längst ned på skärmen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusti 2023

Första versionen av Nya Dokument (Beta)

Vad: Första versionen av Nya Dokument-modulen kommer att släppas för alla att testa när de vill. I denna första version kommer vissa grundläggande dokumentfunktioner från den gamla modulen att finnas tillgängliga, liksom vissa som endast kommer att finnas i den nya modulen, som:

 • Ladda upp dokument upp till 100 GB, istället för endast 2 GB som är den nuvarande gränsen.
 • Anpassning till alla skärmstorlekar, för en bättre användarupplevelse på mobila enheter.
 • Aktivera förbättrad arbetsytssökning, endast när Nya Dokument är aktiverat.

Varför: För att möjliggöra insamling av tidiga återkopplingar om den nya modulen, så att vi kan inkludera användaråterkopplingar och insikter i kommande utveckling av Nya Dokument-modulen.

Hur:

 1. Gå till "Dokument" i ett projekt.
 2. Klicka på växeln i det övre högra hörnet från "AV" till "PÅ" för att aktivera och testa den nya versionen.
 3. Ett popup-fönster kommer att visas med information om Nya Dokument-modulen, med en länk till en guide för Nya Dokument samt möjlighet att ge feedback för förbättringar.
 4. Använd växeln i det övre högra hörnet för att växla mellan den nya ("PÅ") och gamla ("AV") versionen när du vill!

Automatiskt lösa namnkonflikter

Vad: Om ett dokument redan finns med samma namn i en mapp kommer filen automatiskt att få ett numeriskt värde till sitt namn. Detta kommer att gälla vid uppladdning eller kopiering av alla typer av filer till en mapp eller dokumentuppsättning.

Varför: För att förenkla hanteringen av dokument i Webforum.

Hur:

 1. Ladda upp eller kopiera en fil till en mapp.
 2. Om en fil med samma namn redan finns kommer konflikten att lösas automatiskt med "(#)" som ökar från 1.

NPS-undersökning endast efter minst två månader

Vad: Vi kommer från och med nu bara be om NPS-undersökningen på plattformen för användare som har varit på plattformen i mer än två månader.

Varför: För att bara fråga användare som har använt plattformen under en tid om att ge feedback, för oss att använda som insikter för ytterligare förbättringar av produkten.

Hur: Detta kommer att ske automatiskt, och användarna kan välja om de vill svara på undersökningen eller inte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2023

Kommentera en PDF medan du tittar

Vad: Möjliggör att lägga till kommentarer till specifika PDF-filer direkt i dokumentets modul under "Visa"-läge (samma funktionalitet som redan finns på dokument, excel och powerpoints)

Varför: För att säkerställa att kommentarer (t.ex. recensioner eller diskussioner är kopplade till specifika och relevanta dokument) kan kopplas till relevanta dokument och tillgängliga direkt på plattformen, istället för på separata platser.

Hur:

 1. Gå till "Dokument" i ett projekt och öppna valfri PDF-fil
 2. Klicka på "Visa"-knappen på höger sida
 3. Klicka på knappen "Kommentera" till höger när PDF-läsaren är öppen för att kunna kommentera medan du läser igenom den
 4. Kommentarer sparas i dokumentets sidofält på liknande sätt som när du kommenterar office-kommentarer online

image2

Exportera beslutslogg från fråga/svar tavlan

Vad: Möjliggör export av alla aktuella och historiska beslut som fattats av vem och när på alla uppgifter i en specifik fråge- och svarstavla.

Varför: För att kunna extrahera, spara och dela en logg över beslut som fattats om olika uppgifter i en fråge- och svarstavla utanför Webforum-plattformen (t.ex. i compliancesyfte eller för att kunna modifiera beslutsdata i excel).

Hur:

 1. Gå till "Tavlor" -> "Frågor och svar" i ett projekt
 2. Klicka på de tre prickarna och välj "Exportera"
 3. Öppna excel-exporten
 4. På den andra fliken hittar du alla uppgifts-ID, beslut, av vem och när.

image1