Vikten av snabbhet i projekt och hur du uppnår det


Tid är pengar och förmågan att kunna utföra ett byggprojekt i tid har en direkt påverkan på ekonomin, resultatet och kundnöjdheten. Därför är det i alla byggprojekt viktigt att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt för att slutföra jobbet i tid utan att tumma på kvaliteten. 

I avsnitt nummer 2 av BYGGSNACK går VD:n för Moment Erik Sjöberg igenom vikten av snabbhet och hur man uppnår det i stora projekt. 

Varför är snabbhet viktigt i ditt byggprojekt?

Konsten att arbeta effektivt för att snabbt kunna slutföra ett jobb kan vara skillnaden mellan ett lönsamt eller olönsamt projekt. Ju längre ett byggprojekt tar, desto högre brukar kostnaderna bli. Material, arbetskraft, hyror och andra utgifter ackumuleras snabbt vilket kan påverka projektets budget avsevärt. 

Det är också väldigt viktigt för kundnöjdheten att ni kan slutföra ett projekt i tid. En missnöjd kund är aldrig bra och onödiga förseningar ökar risken för en besvikelse markant. Genom att slutföra projektet i tid ökar kundens förtroende för er, vilket kan resultera i positiva rekommendationer och framtida affärer. En missnöjd kund kommer sällan tillbaka och kan ge dig och ditt företag dåliga recensioner. 

Ju längre ett projekt pågår, desto större risk att projektet påverkas av yttre faktorer som inte går att styra över. Väderförhållanden, politiska beslut och makroekonomiska svängningar kan påverka projektet negativt. Genom att bli klara snabbt minskar risken att projektet påverkas av yttre faktorer.

Hur uppnår man snabbhet i ett byggprojekt?

Så hur uppnår man snabbhet i projektet egentligen? Enligt Erik Sjöberg är det allra viktigaste att tänka på att snabbheten i sig inte styrs av grundplaneringen, strukturen eller slutprocessen, även om de är viktiga delar i projektet. 

Den största källan till ett snabbt projekt är nämligen att människorna på jobbet arbetar med hög energi och tycker om att samarbeta med varandra, en del som många förbiser i projektplaneringen. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga, är medvetna om slutmålet och trivs på sin arbetsplats. Då kommer arbetet både bli effektivare, gå snabbare, trevligare och framför allt mer lönsamt för alla involverade. 

Att uppnå detta kan vara lättare sagt än gjort, speciellt under större projekt med många inblandade. I avsnittet lyfter Erik fram en lösning som han och hans team tog fram åt ett IT-företag med 80 anställda som sällan träffade varandra. För att stärka moralen och säkerställa att alla arbetade effektivt mot samma mål bestämde de sig för att mötas fysiskt ett par gånger i månaden. 

Genom att göra det fick de inblandade dels lära känna varandra och socialisera, samtidigt som de kunde dela med sig av kunskap och erfarenheter. På ett sådant möte går man igenom arbetet, vad alla avdelningars roller är och vad det övergripliga målet med jobbet är. Det är ett enkelt sätt att öka personalens effektivitet, moral och arbetsglädje samtidigt som man styr alla mot ett och samma mål. 

Sammanfattningsvis kan vi ge 3 tips baserat på denna artikel med Erik Sjöberg.

  1. Fokusera på arbetskraftens engagemang och samarbete: Snabbheten i ett byggprojekt beror inte bara på planering och struktur utan i hög grad på hur effektivt människor samarbetar och hur engagerade de är i projektet. Se till att alla inblandade känner sig delaktiga, förstår projektets mål och trivs på sin arbetsplats. Detta kan öka effektiviteten och snabbheten i projektet betydligt.

  2. Skapa möjligheter till samarbete och kommunikation: Speciellt i större projekt med många deltagare är det viktigt att främja kommunikation och samarbete. Möten och tillfällen där teamet kan träffas fysiskt eller virtuellt för att dela kunskap och erfarenheter kan stärka teamets moral och effektivitet. Genom att säkerställa att alla är på samma sida när det gäller målen och arbetsuppgifterna kan projektet gå snabbare och smidigare.

  3. Förstå betydelsen av tid: Realisera att tid är pengar i byggprojekt. Ju längre ett projekt pågår, desto högre blir kostnaderna och risken för yttre faktorer som kan påverka projektet negativt ökar. Att slutföra projektet i tid är avgörande för att hålla budgeten i schack och upprätthålla kundnöjdhet. Så se till att tidshantering och snabbhet är prioriterade i projektplaneringen och genomförandet.