Projektverktyg för bostadsutveckling

Värdefulla funktioner för dina fastighetsprojekt och större ombyggnationer

Trött på manuell projekthantering och kvalitetsbrister?

Många projekt inom bostadsutveckling fastnar i manuell uppföljning, inmatningsfel och kvalitetsbrister. Projektets dokument lagras på spridda platser och dyrbar tid slösas på att leta fram information.

Saknar du spårbarhet i besultskedjan?

Ofta saknar projektmedlemmar överblick och förståelse för projektets aktiviteter, ansvar och informationsflöden. En konsekvens av ostrukturerat samarbete är att det blir svårt att ha spårbarhet i beslutskedjan och framtidssäkrad förvaltning av dokumentation. ”Vem bestämde detta? När?”

Med Webforums lösning får du rätt förutsättningar för ett strukturerat samarbete, kontroll över löpande ändringar, budget, deadlines och ansvarsfördelning.
Få en komplett bild över dina fastighetsprojekt, kringaktiviteter, filer och dokument. Följ dina projekt under alla faser - från förstudie och projektering till produktion och förvaltning.
icon
Transparent uppföljning och loggning
icon
Strukturerat samarbete mellan många olika entreprenörer
icon
Allt samlat i en lösning
Boka Demo

Fatta smarta beslut med hjälp av kraftfull funktionalitet

 • tab icon
  Projekt
 • tab icon
  Översikt
 • tab icon
  Arbete
 • tab icon
  Kommunikation
 • tab icon
  Dokument
 • tab icon
  Resurshantering
 • tab icon
  Rapportering

Projekt
Vi på Webforum vet att det ofta blir väldigt många moment inom bostadsprojektets livscykel, från idé till nyckelfärdig fastighet och långsiktig förvaltning. Förstudie, tidsplaner, tillståndsgivande från myndigheter mm. Därför har vi gjort det möjligt att se alla ändringar i projekt automatiskt. Du kan ta fram kontinuerliga avstämningar mot uppdragsgivare, analysera färdigställandegrad och följa budgeten.

Med Webforums projektmodul kan du enkelt skapa, planera och följa upp dina projekt. Prioritera bland projekten, tilldela arbetsuppgifter, budgetera och hantera resurser och aktiviteter.

Läs mer om våra funktioner.

Översikt

Att leda ett komplext projekt i bostadsutveckling branschen innebär att hålla reda på mängder av olika aktiviteter, tidsplaner och externa partners. Med hjälp av Webforums system får du en tydlig överblick över hela projektportföljen, resurser, projektstatus, risker och dokument. Genom att sätta deadline och mål i dina projekt kan du enkelt se vad som sker och har skett. Med Webforums lösning kan du dag för dag följa projektaktiviteter, budgeten och tidplan både på projektnivå, men även på en övergripande nivå.

Läs mer om våra funktioner.

Arbete

Med hjälp av Webforums lösning kan du enkelt samarbeta med flera olika parter i byggprojekt. Ha tillgång till ett kraftfullt stöd för mer avancerade behov av styrning och stora informationsmängder.

Vi vet att det uppkommer en mängd nya frågor under byggprocessen och vi vill säkerställa att inget trillar mellan stolarna. Kategorisera alla ärenden i valfria kategorier och få en visuell överblick med hjälp av de inbyggda graferna. 

För att underlätta ditt arbetet i byggprojekt erbjuder vi alla förutsättningarna för ett effektivt projektarbete inom: planering, samarbete och uppföljning – allt samlat på ett ställe för alla inblandade.

Läs mer om våra funktioner.

Kommunikation

Med Webforums lösning kan du på ett enkelt sätt samarbeta, kommunicera och diskutera projektets detaljer med både interna och externa projektdeltagarna. Håll reda på den relevanta kommunikationen via e-postfunktionen, SMS eller ett behörighetsstyrt diskussionsforum.

Lägg till så många detaljer och beskrivningar du vill genom att använda Webforums kommentarfunktion eller bifoga enkelt PDF, foton, kalkylblad eller andra typer av filer och dokument. Skapa bevakningar och få meddelanden när viktiga ändringar sker via e-mail eller SMS.

Läs mer om våra funktioner.

Dokument

Arbete med byggprojekt centreras kring viktiga filer som ofta kan vara svåra att hantera på ett effektivt sätt. Genom att arbeta med dessa filer och strukturera de i Webforums verktyg kan all information skapa ett större värde i dina projekt.

Med hjälp av funktioner som dokument- och filsamlingar, granskning, versionshantering, metataggning och klassificering i en och samma lösning sparar du både tid och resurser.

Stöd finns även för arbete med 3D-modeller, BIM och DWG.

Läs mer om våra funktioner.

Resurshantering

Med Webforums resurshantering modul kan du enkelt skapa projektgrupper, begära de resurser du behöver och arbeta kontinuerligt med ditt schema. Du får en tydlig överblick över resurs beläggning både grafiskt och i siffror. Det går enkelt att byta vy från bokning till budget eller arbetat tid.

Läs mer om våra funktioner.

Rapportering

Vi förstår hur viktigt det är för dig att kunna se rapporter och avstämningar på ett informativt och tydligt sätt. Därför har vi gjort allt för att underlätta ditt dagliga arbetet. Vi vet att det alltid sker mycket förändringar under ett byggprojekts arbetsgång och att du alltid vill se den senaste projektledarrapporten för att kunna veta var ni är i projektet.

Med enbart några klick kan du få veta vad budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet är eller hur fördelningen mellan intern personal och konsulter ser ut.

Läs mer om våra funktioner.

Kundcase:
Tyréns skapar struktur bland tusentals
filer med hjälp av Webforum
Läs mer

Webforums lösning passar alla inom byggbranschen

icon

Verksamhetsutvecklingschef

Som verksamhetsuvtecklingschef får du en tydlig överblick med kontroll på detaljerna. Med Webforum har du allt du behöver för att driva och utveckla förbättringsarbetet och upptäcka problem som kan leda till förseningar och oförutsedda kostnader.

Kraftfulla rapporter och verktyg för överblick visar dig status för alla projekt, inlämningar, budget, tidslinje mm.

icon

Projektchef/Arbetschef

Som projektchef får du full kontroll och bra översiktlighet vilket gör att projekttider kan kortas och beslut kan fattas snabbare. Med Webforums verktyg får du stenkoll på budgeten i realtid och total kontroll över hur arbetet utförs.

Med hjälp av statusrapporter får du tidiga indikationer om hur ni bör prioritera projektarbetet. Förutse och åtgärda möjliga problem som dyker upp under projektarbete.

icon

Projektledare

Som projektledare har du alltid kontroll över dina projekt och kostnader så att du kan följa varje steg.

Tilldela uppgifter, ärende och hantera resurser. Spara dokument, ritningar och projektfiler och dela aktuell information med ditt team – du kommer aldrig att förlora ett viktigt dokument igen!

Strukturera dina byggprojekt idag

Se hur vi kan lösa dina specifika behov och ställ frågor till en av våra experter som ger dig en personlig introduktion till tjänsten.

E-Books
Så väljer du rätt projektverktyg för byggbranschen (PDF)
- Den ultimata guiden
Läs och ladda ner
Vill du veta mer om hur kan vi hjälpa dig som arbetar inom byggbranschen? Boka demo idag!
Boka Demo