Det blir lätt att göra rätt med dokumentmallar

Det finns många fördelar med dokumentmallar. Ett enhetligt utseende gör avsändaren och organisationens identitet tydligare. Det går att standardisera arbetsprocesser och jämföra utfall. Och man hjälper sina projekt på traven genom att ha fördefinierade mallar för tex krav- och checklistor.
Sluta slösa tid på att göra samma sak om och om igen när du skapar dokument – gör en mall!

skapa dokumentmallar

Nu inför vi systemstöd för lättare arbete med dokumentmallar. Varje projekt och även arbetsytan får en Mallmapp som bara administratörer ser i rotmappen. I mallmappen lägger ni de dokument som ska vara malldokument i projektet respektive arbetsytan (alla projekt). När en användare skapa nytt dokument via ”Nytt”-knappen i Dokument så kan de i ett första steg välja att skapa dokumentet från en mall. I ett projekt visas både projektspecifika och delade(arbetsytans) dokumentmallar.

Administratörer kan hantera mallar i mallmappen.

hantera mallmappen