Digital transformation och projektledning

Många pratar om digitalisering som syftar på hur arbete organiseras om och hur tjänsterna har förändrats. Men har du förståelse för hur påverkas projektledning av digitalisering? Vi har intervjuat Raphael Sedin, en erfaren projektledare och konsult inom digitalisering. Du får bland annat veta hur du tar din idé till en fungerande tjänst eller produkt och skapar mer värde till dina slutkunder.

Raphael, du är VD på Tacticon, en verksamhet som hjälper kunder med digital transformation, mjukvaruutveckling och projektledning. Vilka tjänster erbjuder ni?
Vi brinner för att skapa digitala lösningar i form av välfungerande tjänster hos våra kunder. Vårt starka fokus på både det digitala och samtidigt på utveckling av tjänster tror vi väldigt mycket på. Det är trots allt värdet i tjänsten som är viktigast för slutkunden.
Vi erbjuder efter ett inledande möte:
· Konsulter på timbasis som leder eller utvecklar digitala lösningar och tjänster
· Hela utvecklingsåtaganden inom digital tjänsteutveckling på uppdragsbasis
· Paketerade erbjudanden till fast pris, exempelvis en workshop om digitalisering och digital tjänsteutveckling

Många pratar om digitalisering idag. Vad innebär egentligen det och vad har du för syn på digitalisering?
Du har helt rätt i att många pratar ”digitalisering”. Ordet är lite av ett trendord som beskriver en utveckling som pågått ganska länge. Ordet används gärna när man vill poängtera att ett verksamhetsområde har fått nya digitala lösningar som förändrat verksamheten i grunden. Ordet ”digitalisering” har då ganska lite med de digitala (tekniska) lösningarna att göra utan syftar på hur arbete organiseras om och hur tjänsterna har förändrats.
Ta till exempel hur bankverksamhet har förändrats. Det finns allt färre anledningar att besöka ett fysiskt bankkontor. När digitala lösningar införs där kunderna via sin internetbank kan utföra de tjänster på egen hand som tidigare sköttes på ett bankkontor så är det ett exempel på hur digitaliseringen ändrar arbetsfördelningen mellan kund och leverantör.

Digitalisering kräver förändring. Hur påverkas projektledning av digitalisering?
Projektledning som yrke har länge gått mot att bli allt mer digitaliserat och globaliserat, det ser man inte minst i form av de verktyg som används.
Även det som utvecklas i projekten blir allt mer digitaliserat, det är inte bara så att det utvecklas digitalt stöd till traditionell verksamhet utan verksamheter förändras i grunden av de digitala lösningar som införs. Det är superspännande!

Hur jobbar ni för att skapa ett klimat som främjar digitalisering och utveckling av digitala tjänster?
Vi upplever att samhället redan har en stor öppenhet i digitaliseringsfrågor, många är nyfikna på hur man kan arbeta aktivt för att komma framåt. Det vi gör konkret är att sprida vårt budskap, facilitera workshops och utveckla värdeskapande digitala tjänster tillsammans med kunder.

I ert arbete kombinerar ni moderna digitala lösningar och välfungerande tjänster. Hur stödjer ni företag för att förbättra deras arbetsprocesser?
Vi vill gärna utgå från slutkunden och värdet i tjänsterna som erbjuds samt förbättra dessa.
Om vi för enkelhets skull utgår från en modell (se figur) så kan man säga att utveckling av framgångsrika tjänster bygger på att din idé snabbt tas till en fungerande tjänst eller produkt. Man brukar prata om att snabbt sätta all nödvändig funktionalitet på plats utan att överarbeta lösningen.
Så fort tjänsten är igång så kan man börja samla data om hur den fungerar och upplevs av kunden. Denna data ger viktig feedback för att utveckla idén ytterligare och bygga ut tjänsten med nya funktioner. Bilden är ritad som en cirkel där kunden tidigt får ut ett värde och varje ytterligare varv ger en allt mer värdeskapande tjänst för slutkunden.
Om vi ska beskriva vår roll så är det att erbjuda kunskap och verktyg kring hur man framgångsrikt genomför dessa iterationer. De blåa cirklarna i figuren beskriver de moment vi genomför – bygga mjukvara (BUILD), mäta hur tjänsten fungerar (MEASURE) och dra lärdom av mätdata som samlas in (LEARN).

digital transformation inom projektledning

Tacticon erbjuder tjänster till både privata och offentliga organisationer. Vad anser du är största skillnaden mellan privata och offentliga företag?
Jag skulle vilja påstå att det finns en stor likhet i att båda typerna av organisationer är intresserade av moderna lösningar och fokus på att bygga välfungerande digitala tjänster.
Om vi utgår från den figur som illustrerade vårt arbetssätt i frågan här ovanför så ser man att det är viktigt att kunna mäta hur en tjänst upplevs av slutkunden. Hur man kan göra det ser lite olika ut beroende på organisation. I en privat organisation där tjänsten säljs på marknaden så kan kundens vilja att betala vara en viktig mätfaktor. Den parametern kan inte mätas om tjänsten tillhandahålls avgiftsfritt av en offentlig aktör eller om man utvecklar en intern tjänst inom ett större företag.

Hur får man kontakt med er och var kan vi läsa mer om era tjänster och erbjudande?
Alla som blivit nyfikna på vårt erbjudande och vill prata idéer med någon som brinner för att skapa välfungerande digitala tjänster ska absolut höra av sig! Även potentiella samarbetspartners får gärna höra av sig om de känner att det här konceptet för att bygga bra grejer åt nöjda kunder låter kul.

Läs mer om Tacticon på www.tacticon.se eller kontakta Raphael Sedin på raphael.sedin@tacticon.se