Effektivare ärendehantering inom byggbranschen

Ärendehantering i byggprojekt kan ofta vara en utmaning. Flera projektmedlemmar är inblandade och varje person är ofta med i flera olika projekt. I teorin vet vi alla hur ärendehantering fungerar, men vad händer i praktiken när du ska skapa, fördela, bevaka och följa upp ärenden?

ärendehantering bygg

Utmaningar med ärendehantering

Byggprojekt involverar samarbete mellan flera projektmedlemmar, avdelningar och leverantörer. Ett av de mest tidskrävande problem inom projektplanering är att hantera ärenden på ett effektivt sätt. Manuell ärendehantering är möjligt men inte effektivt. Ju större verksamhet, desto större risk för missuppfattningar och kommunikationsproblem. Det är lätt att tappa bort information om specifika ärenden om man inte dokumenterar ärendet på rätt sätt. Med manuell ärendehantering är det nästan omöjligt att se en större bild och analysera trender och resultat på utfört arbete. Med andra ord – det begränsar och fördyrar dina arbetsprocesser.

Från manuell till automatiserad ärendehantering

Ärendehantering byggföretagTänk om du skulle kunna se en samlad bild över alla ärenden i olika kategorier just nu och över tid på ett automatiserat sätt. Med ett kraftfullt ärendehanteringssystem blir det möjligt. Webforum är ett exempel av en komplett lösning med fokus på effektivisering av samarbetsprocesser och projektarbete. Med Webforums ärendemodul kan du hantera allt från ändringsbegäran, buggar i IT-system till ÄTA i dina byggprojekt. Genom att automatisera ärendehantering minskar ni personberoendet och ökar affärsnytta. Ett ärendehanteringssystem ger dig en bättre bild över arbetsprocesser och möjliggör hantering av betydligt fler ärenden. Detta innebär att du har bättre kontroll över dina projekt och kan ta snabba beslut kring åtgärder.

Läs mer om ärendehantering.

Fördelar med ett ärendehanteringssystem

Din byggverksamhet får fler möjligheter och förbättringar genom att använda ett ärendehanteringssystem som till exempel Webforum:

✅ Ökad produktivitet genom automatisering
✅ Minskad manuell administration
✅ Högre transparens i arbetsprocesser
✅ Ökat samarbete
✅ Tydligare övervakning och uppföljning av ärenden och åtgärder
✅ Effektivare resurshantering

Vill du veta mer om Webforums ärendehanteringssystem?

Vi på Webforum brinner för att skapa effektivare delaktighet i hela verksamhet och se till att alla är på resan mot målet. Vill du veta mer om hur kan vi hjälpa dig som arbetar inom byggbranschen? Kontakta oss på 08 527 400 80 eller genom att fylla i formulär nedan:

Boka demo