Förändringsledning som ger resultat

Står du inför ett förändringsarbete men vet inte hur du ska börja? Denna gång träffar vi specialisten och rådgivaren Anna Olsson från Unova Consulting som svarar på våra frågor och ger viktiga tips för hur du ska lyckas med förändringsarbete.

anna olsson förändringsledning

Många pratar om förändring idag men det är inte så många som vill förändras. Varför är det jobbigt att förändra sig?
Det är egentligen ett friskhetstecken, vår hjärna har en enda uppgift: att hålla oss vid liv. Det gör den på två sätt: den ser till att vi minimerar risker och att vi maximerar belöning/tillfredställelse. Förändring innebär oklarheter och att röra sig i ny terräng=hög risk=gör inte det. Dessutom tar det tid att förändras=belöning för det nya uteblir=vi gör det som kortsiktigt belönar oss.

Nästan alla organisationsförändringar medför krav på beteendeförändringar. Hur skapar man vilja till förändring bland sina medarbetare?
Det är två delar som behöver finnas med: 1. Att ge medarbetarna kunskap om vad som händer i förändring och hur de kan leda sig själva bättre genom förändringen (se första frågan) och 2. För att människor ska vilja en förändring så måste de förstå VARFÖR förändringen sker, och varför den sker just nu och få möjlighet att förstå vad den betyder för just dem. Alltför ofta kastar sig organisationer direkt på utbildning efter en kort presentation av varför det är viktigt, utan att ha försäkrat sig om att alla förstår.

För att kunna utföra en lyckad förändring måste organisationen vara redo för ett förändringsprojekt. Hur vet man om en organisation är beredd eller inte?
Det är flera faktorer som påverkar det. Tex: Hur många förändringar påverkas organisationen av samtidigt? Hur har tidigare förändringar uppfattats/genomförts? Hur duktiga är cheferna på att leda i förändring? I hur hög grad behöver man förändra sitt arbetssätt? Kommer de flesta uppfatta resultatet som positivt eller negativt? (rationaliseringar kan ju vara en önskvärd nytta av projektet, men det kan innebära att kollegor blir av med jobbet). Det går att mäta förändringsmognad i en organisation, det är en bra utgångspunkt för att tillsätta resurser och planera en förändring.

Kan ett verktyg för strukturerat samarbete vara till hjälp under förändringsarbete?
Ja, på många sätt. Dels därför att det gör det enklare att vara säker på att alla får samma information, att det finns information tillgänglig (och kommunikationsbehovet är enormt i förändring). Dels därför att det är viktigt att dela framgångar och motgångar och lära av varandra, det är en viktig faktor i att ha högt tempo i en förändring.

Vad är det som krävs för en lyckad förändringsresa?
I undersökningar som gjorts sedan 1999 (Prosci Inc) så hamnar samma faktor på första plats varje gång: Ett aktivt och synligt sponsorskap. Dvs att ansvariga chefer och ledare finns med under hela förändringen, (fram tills effektmålen har nåtts), att de talar om förändringen i alla sammanhang, deltar i den, lyfter goda exempel, hanterar svårigheter och vidtar åtgärder för att det ska lyckas.

Anna, kan du dela några praktiska tips kring förändringsledning med våra läsare?
Prio ett skulle jag säga är att öka kunskapen om förändring och att leda sig själv och andra genom förändring i hela organisationen. Prio två att ledningen definierar ett sätt som man alltid ska använda då det handlar om förändring som kräver beteendeförändring. Det viktigaste är inte vilken metod en organisation använder, det är ATT man använder en metod och gör det konsekvent. Om man sedan vill bygga upp egen kompetens internt som förändringsledare eller ta hjälp utifrån spelar ingen roll, men det är en strategisk fråga på ledningsnivå.’

Vilka är de vanligaste misstagen inom förändringsledning? Hur gör man för att undvika dessa misstag?
Att överskatta alla inblandades insikt i varför förändringen sker och vad det innebär för dem, och att underskatta behovet av särskilda resurser för att driva förändringen. ”Det är väl chefernas jobb” säger många, men i en förändring ska de ju också förändra sitt sätt och leda. Vi tror gärna att vi är rationella på arbetet, men vi styrs lika mycket av våra känslor som annars, vi är bara bättre på att efterrationalisera. Så för att klara den föränderliga vardag de flesta lever i så krävs det många insatser och stöd till alla inblandade.

Läs mer om Unova Consulting på www.unova.se eller kontakta Anna Olsson på anna@unova.se.