Ärendehantering

Ärendemodulen är byggd för att hantera alla typer av ärenden – allt från ändringsbegäran eller buggar i IT-system till Fråga/Svar och ÄTA i byggprojekt.

Alla ärenden har standardfält som t ex allvarlighetsgrad, prioritet, lösning eller tilldelning, men det går att både ta bort och lägga till fält.
Ärenden tilldelas personer och kommentarsfunktionen kan användas för att diskutera hur ett ärende ska hanteras. Alla kommentarer och ändringar loggas.

Det går att publicera ärendeformulär. Den som rapporterar ärenden via formulär behöver bara se de viktigaste fälten. Ärenden kan också skickas till systemet via e-post och när de är i systemet är det enkelt att klassificera dem.

Dokument som hör till ett ärende kan länkas in från egna datorn eller Webforums dokumentarkiv. Länken pekar per automatik till den senaste versionen av dokumentet i dokumentarkivet.
Det går att både budgetera och rapportera tid på ärenden. Ärenden kan därefter följas upp i rapport & analysverktyget.

Ärendemodulen har en kraftfull listfunktion. Listfunktionen gör det möjligt att filtrera fram exakt de ärenden som du är intresserad av och att visa just de attribut som du vill se – i korrekt sorteringsordning.

Listfunktionen kan också visa ärenden från olika projekt i samma vy.
Modulen innehåller även ett grafiskt analysverktyg som ger en god överblick över antalet ärenden i olika kategorier just nu och över tid.

Exempel på funktioner

– Ärendetyper
– Egna fält
– Maila in ärende
– Rapportera ärende via webbformulär
– Grafisk analys av ärendena
– Historik
– Tilldelning av ärenden
– Länkning av dokument
– Start- och slutdatum
– Budgetering och tidrapportering kopplat till ärende

Video

Se en film som visar hur ärendehanteringen i Webforum fungerar.

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70