Hantera arbete

Effektivisera arbetsflödet med hjälp av kraftfull hantering

Ju större projekt, desto större risk för missuppfattningar, kvalitetsbrister och ändringsbegäran som faller mellan stolarna. Om man använder begränsade vanliga verktyg, som klassiska projektverktyg eller platta dokumentarkiv, leder det ofta till utspridd ärendeinformation, tidsslöseri, information som tappas bort och dålig spårbarhet.
Men med rätt verktyg kan hanteringen av arbete bli mycket lättare!

Med Webforum får du en komplett lösning för att effektivisera arbetsflöden, samarbetsprocesser och administrativa flöden. Som projektledare får du alltid en snabb överblick av projektets utveckling, tydlig bild av alla ärenden som behöver slutföras och kontroll på återstående arbete. Det är lättare än någonsin att tilldela och diskutera ärenden, få feedback och se till att ansvaret alltid hamnar hos rätt person i rätt tid.

Mer än bara en aktivitetslista

Checklist
Checklist
Koll på helheten
Arbete kan både hanteras fristående och i ett projekt, genom att koppla ärenden till en projektplan.
Business graph
Uppföljning
Följ progressen på påbörjade och avslutade arbete.
Business graph
Documents box
Documents box
Spårbarhet
Ha alltid kontroll över alla ändringa i dina projekt. Uppnå transparens genom att samla all information kring arbete.
Lamp bulb (Idea)
Notiser
Med våra smarta notiser kan du säkerställa att relevant information i ett ärende alltid hamnar hos rätt person.
Lamp bulb (Idea)

Några av funktioner

  • Budgetering och projektplan kopplat till ärende
  • Grafisk analys av ärendena
  • Ändringshistorik
  • Tilldelning av ärenden
  • Länkning av dokument
  • Färdigställandegrad i %
  • ÄTA i byggprojekt
  • Start- och slutdatum
  • Möjlighet att maila in ärende

Titta på en video om hur man arbetar med dokumenthantering i Webforum

Andra funktioner