Ärendehantering

Effektivisera arbetsflödet med hjälp av kraftfullt ärendehanteringssystem

Ju större projekt, desto större risk för missuppfattningar, kvalitetsbrister och ändringsbegäran som faller mellan stolarna. Om man använder begränsade verktyg för ärendehantering eller platta dokumentarkiv, leder det ofta till utspridd ärendeinformation, tidsslöseri och dålig spårbarhet.

Med Webforum får du en komplett lösning för att effektivisera arbetsflöden, samarbetsprocesser och dokumenthantering. Som projektledare får du alltid en snabb överblick över projektets utveckling, en tydlig bild av alla ärenden som behöver slutföras och koll på återstående arbete. Det är lättare än någonsin att tilldela och diskutera ärenden, få feedback och se till att ansvaret alltid hamnar hos rätt person i rätt tid.

Mer än bara en aktivitetslista

Checklist
överblick projekt
Få koll på helheten
Arbete kan både hanteras fristående och i ett projekt, genom att koppla ärenden till en projektplan.
Business graph
Uppföljning
Följ progressen på påbörjade och avslutade arbeten.
projektuppföljning
Documents box
Spårbarhet
Ha alltid alla ändringar i dina projekt under kontroll. Uppnå transparens genom att samla all information kring arbetet.
Lamp bulb (Idea)
Notiser
Med våra smarta notiser kan du säkerställa att relevant information i ett ärende alltid hamnar hos rätt person.
Lamp bulb (Idea)

Några funktioner inom ärendehantering

  • Projektplan kopplat till ärendet
  • Grafisk analys av ärendena
  • Ändringshistorik
  • Tilldelning av ärenden
  • Länkning av dokument
  • Färdigställandegrad i %
  • ÄTA i byggprojekt
  • Start- och slutdatum
  • Möjlighet att maila in ärende

Titta på en video om hur man arbetar med dokumenthantering i Webforum

Andra funktioner