Projektkontor, program och projektportfölj

En viktig del av Webforum är stödet för projektkontor, program och projektportföljer.

Webforums modul för projektkontor ger en översiktsbild över vilka projekt som pågår och hur de ligger till i tid och pengar. Det är möjligt att klassa projekten i olika kategorier för att få precis den uppföljning man vill ha.

Det går att ta fram olika former av översiktsbilder direkt i projektkontorsvyn, t ex en Gantt-bild över alla projekt och dess faser, eller ett bubbeldiagram som visar projekten utifrån komplexitet, nytta och storlek. Från projektkontoret är det smidigt att snabbt öppna planen eller detaljvyn för ett projekt och uppdatera det.

För en mer detaljerad analys av t ex budget, utfall och prognos finns det inbyggda beslutsstödet. För resursplanering av portföljens projekt, finns resursplaneringsvyn.

Exempel på funktioner:

– Översikt över alla projekt
– Klassning av projekt
– Filtrering och val av information som ska visas
– Spara och dela filter
– Grafisk visualisering
– Trafikljus
– Gantt
– Summeringsgrafer
– Bubbeldiagram
– Visualisering av faser
– Statusrapportering

Video

Se en film som visar hur man arbetar med risker i Webforum.

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70