Projektkontor

Effektivare portfölj- och programhantering

Som PMO förväntas du ha ett fullständig överblick över alla projekt och en djup insyn i projektens status, budget och resultat. Vill du ha ett mer effektivt sätt att följa projektdata än att använda Excel-kalkylblad? Vill du kunna ge din ledningsgruppen en helhetsbild över projekt och beslutsunderlag?

Med Webforum får du en effektiv portfölj- och programhantering som behövs för att kunna få full effekt av dina projekt och säkerställa att resultaten lever upp till förväntningarna och övergripande strategin. Få en tydlig översiktsbild över vilka projekt som pågår och hur de ligger till i tid och pengar. Använd inbyggda beslutstödet för en mer detaljerad analys av budget, utfall och prognos. Analysera, optimera, prioritera och se till att resurserna används på ett optimalt sätt.

Mer än bara ett verktyg för projektportföljhantering

Calendar
Transparens och insyn
Transparens och insyn
Öka insyn i information mellan projektledarna och övriga intressenter. Skippa oändliga mejltrådar och håll alla engagerande genom att möjliggöra tillgång till relevanta information och senaste uppdateringar.
Lamp bulb (Idea)
Lättare beslutsfattande
Genom att ha snabb åtkomst till rätt information gör du ditt beslutsfattande effektivare. Från projektkontoret är det smidigt att snabbt öppna planen eller detaljvyn för ett projekt och uppdatera det.
Lättare beslutsfattande
Business graph
Business graph
Uppföljning i realtid
Få tillgång till den senaste information i realtid även från mobila enheter.
Thumb up
Hitta din nivå av projektportföljhantering
Hitta din nivå av uppföljning genom att välja mellan omfattande, kraftfullt projektportföljverktyg till en enklare version för grundläggande behov.
projektportföljhantering nivå

Några av funktioner

 • Översikt över alla projekt
 • Klassning av projekt
 • Filtrering och val av information som ska visas
 • Grafisk visualisering
 • Trafikljus
 • Spara och dela filter
 • GANTT
 • Summeringsgrafer
 • Bubbeldiagram
 • Visualisering av faser
 • Statusrapportering

Titta på en video om Projektkontor

Andra funktioner