Projektplanering

Effektivare projektplanering med Webforums projektverktyg

Som projektledare för viktiga projekt förväntas du arbeta med snålt tilltagna deadlines och se till att utlovade resultat uppnås. Med begränsade projektverktyg och email slösas värdefull tid bort i onödan, resurserna används inte på bästa sätt och projektet tappar fart.

Med Webforum får du mycket mer än bara ett projektverktyg. Du får en kombination av kraftfulla projektplaneringsfunktioner, dokumenthantering och samarbetsverktyg. Du som projektledare får de grundläggande funktionerna som krävs för att leverera komplexa projekt i tid och samarbeta med projektmedlemmarna på ett strukturerat sätt. Ta fram en projektplan, hantera resurser och följ budgeten – allt på ett strukturerat sätt. Det ger dig full kontroll och överblick över projektet.

Mer än bara ett projektplaneringsverktyg

Calendar
Calendar
Projektplanering med koll på helheten
Samarbeta kring dina projekt i samma plattform och få den kontroll och överblick du behöver för att fatta smartare beslut och prioritera rätt.
Documents box
Standardisering med hjälp av mallar

Kom igång med snabb, enkel och kvalitetssäkrad projektplanering genom att utgå från en projektmall där du får med dig mycket mer än bara planen.

mallar inom projektplanering
Checklist
Rapportering i realtid
Slipp tjata på rapportering genom att använda ett verktyg som används av både delprojektledare och deltagare. Där kan de direkt kan ange status för sina delprojekt och aktiviteter, vilket sedan visas i en samlad vy för projektet.
Business graph
Smart statusuppföljning

Genom att låta projektdeltagarna ange hur mycket de uppskattar är kvar av en aktivitet, får du som projektledare en bra bild av hur läget är i projektet och en tidig förvarning om någonting är på väg att bli försenat.

Messaging
rätt information
Rätt information vid rätt tillfälle
Ge projektdeltagarna rätt information vid rätt tillfälle genom att presentera stöddokument på rätt plats i projektplanen.

Några funktioner

 • GANTT-schema och WBS-struktur
 • Milstolpar, beslutspunkter och faser
 • Budget, utfall och prognos
 • Resursbokning på projektnivå
 • Aktiviteter och resurser per aktivitet
 • Valfri kategorisering av aktiviteter
 • Enheter och kostnad per enhet för varje aktivitet och resurs
 • Import från MS Project och Excel
 • Export till Excel
 • Baselines
 • Färdigställandegrad i %
 • Beroenden mellan aktiviteter
 • Kritiska linjen
 • Stöddokument

Titta på en video om projektplanering i Webforum.

Andra funktioner