Projektplanering

I projektplaneringen kan du budgetera och planera projekt, resurser och aktiviteter. Planeringen är enklare än MS Project och effektivare än Excel.

Projektplaneringen hänger ihop med alla övriga delar i Webforums tjänst. Det innebär t ex att aktiviteter som tilldelats en person automatiskt kommer upp som aktiviteter i den personens tidrapport. Tid redovisad i tidrapporteringen visas i projektplaneringen som nedlagd tid/kvarstående tid. Ändringar i projektplanen visas dessutom automatiskt i projektkontoret och i resursöversikten, vilket gör det enkelt att hålla koll på många projektplaner och delprojektplaner samtidigt.

Projekt upplagda i projektplaneringen är också kopplade till beslutsstödet/ rapportverktyget där det går att vända och vrida på all projektinformation och skapa egna rapporter för nya behov.

Exempel på funktioner

– GANTT-schema och WBS-struktur
– Milstolpar, beslutspunkter och faser
– Budget, utfall och prognos
– Resursbokning på projektnivå
– Aktiviteter och resurser per aktivitet
– Valfri kategorisering av aktiviteter
– Enheter och pris/kostnad per enhet per aktivitet och resurs
– Import från MS Project och Excel
– Export till Excel
– Baselines
– Färdigställandegrad i %
– Beroenden mellan aktiviteter
– Kritiska linjen

Video

Se en film som visar hur man arbetar med risker i Webforum.

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70