Rapport & analys

Projektrapportering och projektportföljöverblick i molnet

Med stora mängder data kan det vara svårt att analysera allt och omvandla det till värdefull information. Hur många gånger har du suttit och tittat på en rapport eller Excel-tabell och funderat på hur korrekt informationen är och när den uppdaterades senast? Spenderar du också mycket tid på sätta ihop flera olika rapporter?

Den tid som du som projektledare tidigare har lagt ner på att få fram en rapport till styrgruppen kan nu istället läggas på analys eller annat värdeskapande arbete. Med hjälp av Webforum är avancerad och skräddarsydd projektrapportering bara ett klick bort. Skapa automatiserade standardrapporter, följ budget och tidslinje, visualisera framsteg i projekt och identifiera risker .

Upptäck kraften hos avancerad projektrapportering

Skräddarsydda projektrapporter
Skräddarsydda projektrapporter
Skräddarsydda projektrapporter
Skräddarsy projektrapporter utifrån dina behov. Använd filter för att välja specifika vyer, information, diagram och statusrapporter.
Automatiserade rapporter
Automatiserade standardrapporter
Få en fullständig överblick över projektportföljen med hjälp av automatiserade rapporter.
Automatiserade rapporter
Relationships
Relationships
Rapportering i realtid
Fatta smartare beslut och håll ledningen uppdaterad med den senaste informationen. Få en uppdaterad bild av dina projekt i realtid.
Visualisera framsteg
Välj de viktigaste resultaten och skapa egna diagram utifrån dina eller intressenternas behov. Välj mellan olika typer och format på rapporten.

Några funktioner

 • GANTT-schema och WBS-struktur
 • Milstolpar, beslutspunkter och faser
 • Budget, utfall och prognos
 • Resursbokning på projektnivå
 • Aktiviteter och resurser per aktivitet
 • Valfri kategorisering av aktiviteter
 • Fakturerad/ofakturerad tid per projekt
 • Enheter och kostnad per enhet för aktivitet och resurs
 • Import från MS Project och Excel
 • Export till Excel
 • Baselines
 • Färdigställandegrad i %
 • Beroenden mellan aktiviteter
 • Kritiska linjen
 • Stöddokument

Titta på en video om rapporter

Andra funktioner