Rapport & analys

Projektrapportering och projektportföljöverblick i molnet

Med stora mängder data kan det vara svårt att analysera allt och omvandla det till värdefull information för besultsunderlag. Hur många gånger har du suttit och tittat på en rapport eller Excel-tabell och funderat på hur korrekt informationen är och när den uppdaterades sist? Spenderar du också mycket tid på sätta ihop flera olika rapporter?

Den tid som du som projektledare har tidigare lagt ner på att få fram en rapport till styrgruppen kan nu istället läggas på analys eller annat värdeskapande arbete. Med hjälp av Webforum är avancerad och skräddarsydd projektrapportering bara ett klick bort. Skapa automatiserade standardrapporter, följ budget och tidslinje, visualisera framsteg i projekt, identifiera risker och analysera resursbokningen.

Upptäck kraften av avancerad projektrapportering

Business graph
Business graph
Skräddarsydda projektrapporter
Skräddarsy projektrapporter utifrån dina behov. Använd filter för att välja specifika vyer, information, diagram och statusrapporten.
Checklist
Automatiserade standardrapporter
Få en fullständig överblick på projektportföljen och ekonomin med hjälp av automatiserade rapporter.
Checklist
Relationships
Relationships
Rapportering i realtid
Fatta smartare besult och håll ledningen uppdaterad med den senaste informationen. Få en uppdaterad bild av dina projekt i realtid.
Calendar
Visualisera framsteg
Välj de viktigaste resultaten och skapa egna diagram utifrån dina eller intressenternas behov. Välj mellan olika typer och format på rapporten.
Calendar

Andra funktioner

 • GANTT-schema och WBS-struktur
 • Milstolpar, beslutspunkter och faser
 • Budget, utfall och prognos
 • Resursbokning på projektnivå
 • Aktiviteter och resurser per aktivitet
 • Valfri kategorisering av aktiviteter
 • Fakturerad/ofakturerad tid per projekt
 • Enheter och pris/kostnad per enhet per aktivitet och resurs
 • Import från MS Project och Excel
 • Export till Excel
 • Baselines
 • Färdigställandegrad i %
 • Beroenden mellan aktiviteter
 • Kritiska linjen
 • Stöddokument

Titta på en video om rapporter

Andra funktioner