Resurshantering

Resurshantering med koll på helheten

Erfarna projektledare vet att förmågan att planera resurser på ett effektivt sätt är något som lönar sig under hela projektets livscykel. Med en ostrukturerad resurshantering blir riskerna större och både tid och resurser slösas i onödan.

Med Webforum kan du få en visuell överblick av tillgängliga och uppbokade resurser samt en tydlig bild på resursbeläggningen. Växla mellan vyer för att se både resurser per projekt och projekt per resurs. Följ upp, optimera och effektivisera resurserna. Effektivisera verksamhetens arbetsprocesser genom att koppla ihop resurshantering med dina projektstrategier, ärende och dokument – allt i samma platform.

Ta din resursplanering till en ny nivå

Communications
Communications
Ökad produktivitet
Få en högre beläggningsgrad tack vare bättre överblick. Det innebär att mer tid kan avsättas till produktivt arbete. Fördela resurser baserat på ett antal specifika kriterier, som tillgänglighet, kompetens och plats, så att du alltid kommer att vara säker på att du har rätt person tilldelad rätt jobb.
Skapa transparens
Öka transparens och samarbete genom att samla all information på ett ställe. Filtrera och analysera resurser baserat på ett antal specifika kriterier, som till exempel tillgänglighet, kompetens och plats – alltid i realtid.
Checklist
Checklist
Få en överblick över alla resurser
Med Webforum vet du alltid vem gör vad och när. Välj mellan olika vyer och rapporter över resurskapaciteter och tillgänglighet. Synliggör hela arbetsflödet från förfrågningar och bokningar till faktisk användning.
Upptäck problem i tid
Få notifieringar så fort det sker förändringar eller förseningar i projektplaneringen. Detta innebär att du snabbt kan identifiera under- eller överbelastande resurser och upptäcka problem innan de påverkar projektet negativt.

Några funktioner inom resurshantering

  • Grafisk översikt över beläggningsgrad för alla projekt
  • Budgeterad och estimerad tid per resurs och projekt/projektaktivitet
  • Tillgänglig tid per resurs och projekt
  • Filter på valfria resurs- och projektkategorier
  • Filter på beläggningsgrad
  • Enheter och kostnad per enhet för varje aktivitet och resurs
  • Import från MS Project och Excel
  • Export till Excel
  • Preliminärbokning och godkännande av resurser samt godkännandelogg
  • Bokad tid per resurs och projekt

Titta på en video om resurshantering

Andra funktioner