Resurshantering

I resursplaneringen kan du planera hur olika projekt ska bemannas med resurser. Du får också en visuell överblick över resursbeläggningen.

Här går det att skilja på hur mycket tid projekten blivit lovade från resursägarna, vad som budgeterats på olika aktiviteter av projektledaren och vad som är planerat framåt.

Det går enkelt att växla mellan vyer för att se både resurser per projekt och projekt per resurs. Färger kan användas för att illustrera låg respektive hög beläggning för olika perioder.

När du planerar projektet kanske du inte vet vem som ska utföra en viss uppgift, men däremot vilken typ av resurs. Då går det att skapa en resurs som heter t ex ”Kvalitetsgranskare” för att indikera att det behövs ett visst antal timmar kvalitetsgranskning i projektet. I översiktsbilden går det att söka på resurser som tillhör olika kategorier eller roller för att t ex se vilka interna personer som har möjlighet att jobba i rollen som kvalitetsgranskare och som dessutom inte är upptagna just vid det tillfället då det behövs kvalitetsgranskning.

Det går också att se resursbeläggningen i det integrerade rapport och analysverktyget.

Exempel på funktioner

– Projekt per resurs samt resurser per projekt
– Bokad tid per resurs och projekt
– Budgeterad och estimerad tid per resurs och projekt/projektaktivitet
– Tillgänglig tid per resurs och projekt
– Filter på valfria resurs- och projektkategorier
– Filter på beläggningsgrad
– Grafisk översikt över beläggningsgrad per projekt och totalt
– Export till excel
– Preliminärbokning och godkännande av resursäskan samt godkännandelogg

Video

Se en film som visar hur resurshanteringen fungerar i Webforum.

Boka demo

Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor.

Webforum Europe AB, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm | E-post: info@webforum.com | Telefon: +46 8 527 400 70