Riskhantering

Systematisk riskhantering med samarbetet i fokus

Är du, som många andra projektledare, orolig för att din projekt ska drabbas av en kris som hotar resultat och måluppfyllnad? Många projektledare använder föråldrade metoder och arbetar med risker i Excel-kalkylblad eller Word-dokument vilket gör att det blir svårare att samla aktuell information, hålla alla uppdaterade och följa statusen.

Med Webforums riskhanteringsmodul kan du hantera alla risker i dina projekt på ett effektivt och systematiskt sätt under alla faser – från riskidentifiering och riskvärdering till åtgärder. Analysera risker och prioritera åtgärder med hjälp av riskmatriser. Fördela de riskreducerande aktiviteterna till rätt personer i din verksamhet – uppgifterna hamnar automatiskt på de ansvarigas personliga att-göra-listor. Prioritera och fatta snabba beslut utan att orsaka stopp i produktionen.

Mer än bara ett riskhanteringsverktyg

Riskhantering med samarbetet i fokus
Samarbeta kring risker, delegera åtgärder och engagera rätt projektmedlemmar i varje steg med automatiska uppgifter, varningar och påminnelser.
Checklist
Visualisering och kontroll
Analysera förändringar över tid, optimera aktiviteter och följ riskstatus – allt i realtid. Realtidsrapporter, dashboards och mätövervakning ger en komplett bild över organisationens riskmiljö.
Checklist
Smart rapportering
Presentera engagerande och meningsfulla rapporter till ledningen. Inkludera risksammanfattningar, riskmatriser och anpassade åtgärder.

Några funktioner inom riskhantering

  • Grafisk riskmatris
  • Färdigdefinierade fält som t.ex. sannolikhet och konsekvens
  • Historik

Titta på en video om riskhantering

Andra funktioner